Det talte ord gælder

 

Tak til statsministeren.

Jeg har glædet mig meget til at præsentere regeringens nationale naturvidenskabsstrategi. 

For som statsministeren også har været inde på, så er der brug for, at vi får sat blus under børns og unges interesse for naturvidenskab. 

---

Hvordan kommer en regnbue?

Hvad er der inde i jordkloden?

Og hvorfor hænger vi fast til Jorden?

Den slags spørgsmål er ikke usædvanlige at få fra en 6-årig.

For små børn er nysgerrige. De spørger, og de vil vide. Og sjovt nok er det faktisk ofte naturvidenskabelige fænomener og sammenhænge, der optager dem.

Hvis vi skal skabe og bevare en interesse for naturvidenskab hos de kommende generationer – så skal vi – som statsministeren også har understreget – starte, mens børnene er helt små.

Hvis vi sætter tidligt ind med god og solid undervisning i naturfag i grundskolen – så giver det et fantastisk udgangspunkt for at fastholde børnenes naturlige interesse for fagene. Og samtidig langsomt at øge sværhedsgraden.

---

De børn, der har helt særlige evner inden for naturvidenskab – dem må vi for alt i verden ikke overse. Der har nok været en tendens til, at de allerdygtigste elever har kedet sig – og måske mistet gejsten og motivationen. 

Naturvidenskab er en spændende vej at gå for hver enkelt ung, der vælger at uddanne sig inden for området og senere omsætte sin viden på arbejdsmarkedet i Danmark og i hele verden.

Men naturvidenskab er mere end kun adgangsbilletten til et godt job. De naturvidenskabelige fag er helt fundamentale. Og når vi taler om dannelse, så glemmer vi af og til den naturvidenskabelige dimension. 

---

Regeringens nationale naturvidenskabsstrategi kommer ikke uden penge. Der er nemlig afsat 180 millioner kroner til strategien i årene 2018-2024.

Strategien består af fem konkrete indsatsområder – som alle har det formål at styrke de naturvidenskabelige fag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Jeg vil gerne fremhæve nogle af de initiativer, som pengene skal blandt andet gå til:

På hvert uddannelsestrin bliver der lavet en ”Naturvidenskabens ABC”. Den kan med sit fokus på de bærende naturvidenskabelige principper og store fortællinger om naturvidenskab være en rød tråd og et fagligt omdrejningspunkt for undervisningen.

Vi skal have fyret endnu mere op under fagligheden. Der skal være et større fokus på at bringe viden og forskning i spil i undervisningen. E-læringsforløb til lærere, videnspakker og smidigere overgange fra forskning på universiteter og professionshøjskoler til brug i klasseværelset er nogle af tiltagene.

Og der er ingen tvivl om, at dygtige lærere er en forudsætning for at hæve niveauet blandt elevernes naturvidenskabelige kundskaber. Derfor afsætter vi penge til at udvikle en ny kandidatuddannelse målrettet naturfaglige lærere, og vi vil også styrke de naturfaglige profillinjer på læreruddannelsen.

Ambitionen er at få flere superlærere i naturfag.

Og så skal der som sagt være bedre vilkår for særligt talentfulde elever inden for de naturvidenskabelige fag. Der skal blandt andet udvikles nye talentforløb, og de eksisterende talentprogrammer skal styrkes. På den måde kan vi være med til at støtte og fastholde motivationen hos de dygtigste elever.

---

Når man er dygtig til naturvidenskab, så kan man faktisk være med til at ændre verden og den måde, vi opfatter verden på. 

Tænk bare på Niels Bohr, H.C. Ørsted og Inge Lehmann.  

De er alle videnskabsfolk, der har sat tydelige spor i eftertiden. De har alle været med til at ændre verden.

Eller tag den nulevende og internationalt anerkendte professor Anja C. Andersen, der er forsker i astrofysik. Hun er i øvrigt også dygtig til at formidle naturvidenskabelig viden til både børn og voksne. 

---

Vi skal dyrke og styrke de naturvidenskabelige fag – både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Gør vi det, så er vi med til at give vores børn og børnebørn et solidt fundament under deres liv. Et fundament hvorfra de kan forstå verden og forholdet mellem natur og mennesker.

Med den nationale naturvidenskabsstrategi ønsker regeringen at gribe børn og unges stigende nysgerrighed for naturvidenskab – og give udviklingen et godt skub videre i den rigtige retning. 

Jeg er glad for, at vi har fået lov til at præsentere strategien her på Holbæk By Skole. For det er her – blandt elever og lærere – at strategien skal ud og leve og virke.  

Tak fordi I kom!

Om lidt er I velkomne til at stille spørgsmål.