Hop til indhold

Forældre er vigtige i børns skoleliv, og deres støtte er vigtig for at børnene bliver uddannelsesparate og får truffet meningsfulde valg i forhold til deres videre uddannelsesforløb. Men hvad med de forældre, der sjældent deltager i samarbejdet med skole og uddannelsesvejledning? Hvad siger disse forældre selv, når de bliver spurgt hvorfor, og hvad der skal til, for at et samarbejde lykkes.Håndbogen har et fokus på denne gruppe forældre, men indholdet er relevant for samarbejdet med alle forældre.

En af de underliggende pointer i håndbogen er, at langt de fleste forældre gerne vil deltage i forældresamarbejdet, hvis de mødes mere håndholdt, nært og nysgerrigt.

Håndbogen inddrager teoretiske perspektiver som forudsætning for praksis, hvor hovedvægten lægges på ressourcefokuserede, forandringsfokuserede og brugerfokuserede tilgange. Endvidere giver håndbogen også et bud på praksis og metoder til et styrket og inddragende forældresamarbejde.

Inspirationen til håndbogen udspringer af erfaringer fra UU Sjælland Syds projekt ”Far, mor og uddannelsesparatheden” og antropolog Marianne Nøhrs samtaler med forældre i den forbindelse. Læs publikationen: Far, mor og uddannelsesparatheden (pdf)

Håndbogen er henvendt til uddannelsesvejledere – men også til lærere, ledere og øvrige faggrupper, der ønsker inspiration til samarbejdet med forældre i udskolingen.