Cirka 35 grundskolevejledere og 10. klassevejledere fra UU København deltog i arrangementet for at blive klogere på de erfaringer, som en gruppe af vejledere fra UU København har opnået igennem et toårigt samarbejde med Brug for alle unge (BFAU) om at få flere ikke-uddannelsesparate unge i gang med en ungdomsuddannelse.   

UU Københavns arbejde med at lave forløb med brobyggende aktiviteter for ikke-uddannelsesparate unge i 8.klasse repræsenterer en alternativ tilgang til brobygning til inspiration for andre.

I UU København samarbejder vejlederne med uddannelsesinstitutionen NEXT i Ishøj. Igennem karriereforløb får små udvalgte grupper, af ikke-uddannelsesparate unge i 8. klasse, mulighed for at besøge og få indsigt i ungdomsuddannelserne på NEXT. Karriereforløbene tager udgangspunkt i gruppevejledning og er bygget op omkring samtaler og dialog med de unge før, under og efter deres besøg på ungdomsuddannelsen. 

”Før de unge skal besøge et nyt sted og møde nye mennesker, er der mange tanker og følelser på spil for de unge. Derfor arbejder vi før besøget med de unges usikkerheder gennem blandet andet styrkekort og forskellige legende aktiviteter. Under besøget beder vi de unge filme deres oplevelser, som de efterfølgende skal redigere og lave en kort video ud af – det styrker deres indbyrdes relation og hjælper dem med at reflektere over deres oplevelser. Vi oplever, at de kommer stærkere ud af det”, forklarer UU-vejleder, Camilla Birk-Elkjær.

Netop den proces de unge gennemgår i karriereforløbene dannede grundlag for dagens kompetenceudvikling, hvor mantraet lød: ”Hvordan kan de gode erfaringer med karriereforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse forankres i UU Københavns daglige praksis?”.

Vi skaber relationer, når vi rykker ud af kontoret

Det var en gruppe motiverede vejledere fra UU København, der onsdag middag kastede sig ud i en række praktiske øvelser, med blandt andet bolde og videoredigering, for at få hands-on erfaring med den form for gruppevejledning, som flere af UU Københavns vejledere har oplevet giver positive resultater, når det kommer til at motivere ikke-uddannelsesparate unge til at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse. 

Blandt vejlederne fra UU København, der har erfaring med karriereforløbene, var der stor enighed om værdien af særligt et uforudset element ved karriereforløbene; nemlig busturen til og fra de unges skole mod ungdomsuddannelsen i Ishøj. ”I bussen er vejledningen rykket ud af kontorerne, og det skaber et særligt miljø, hvor vi som vejledere har nemmere ved at skabe en relation til de unge – fordi miljøet er mindre kunstigt end på kontoret”, understreger UU-vejleder, Søren Vanglund.

Det er ikke kun mellem vejlederne og de unge, at karriereforløbene skaber grobund for, at relationen kan vokse. Relationerne mellem de unge styrkes, når de tilbringer tid sammen gennem den forberedende gruppevejledning, under selve besøget og ved den efterfølgende dialog om deres oplevelser på ungdomsuddannelsen.

Tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitution

Som en del af UU Københavns samarbejde med BFAU har UU København formået at etablere et stærkt samarbejde til uddannelsesinstitutionen NEXT i Ishøj, som både UU København og NEXT Ishøj oplever som givtigt for de unge – både de ikke-uddannelsesparate 8.klasseelever, men også for de unge på ungdomsuddannelsen.   

”Vores 8.klasseselever opnår øget selvindsigt og øget valgkompetence, og de unge fra ungdomsuddannelserne får i høj grad styrket både deres faglige og personlige kompetencer”, forklarer UU-vejleder, Camilla Birk-Elkjær.

Med kompetenceudviklingsdagen er vejlederne fra UU København et skridt tættere på at gøre de positive erfaringer med karriereforløbene til en del af UU Københavns daglige praksis. Velviljen, lysten og gåpåmodet er til spore hos de motiverede vejledere, der er velvidende om, at de i UU København har opnået gode resultater til gavn for de unge igennem deres samarbejde med NEXT.