Ungdomsuddannelserne i Fredericia har sammen med folkeskolen Ullerup Bæk hvert år siden 2013 stået i spidsen for temaugen ’Elever bygger bro’, hvor ungdomsuddannelseselever planlægger undervisningen for eleverne i 7. og 8. klasse på Ullerup Bæk Skolen.

Formålet med ’Elever bygger bro’ er at styrke de unge folkeskoleelever i deres valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. ”Gennem projektets aktiviteter møder de unge ungdomsuddannelserne på en ny måde, hvor ungdomsuddannelseseleverne fungerer som mentorer i relationen til folkeskoleeleverne. Det er med til at skabe tryghed blandt eleverne i folkeskolen, der får sat mennesker på uddannelsesstedet og får større indsigt i hvad en ungdomsuddannelse egentlig er”, forklarer lektor ved IBC International Business College, Berit Bitsch Kristoffersen.

’Elever bygger bro’ startede som et pilotprojekt udviklet i et samarbejde mellem vejledningsindsatsen Brug for alle unge (BFAU) og Fredericia Kommune. I dag er projektet succesfuldt forankret i et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Fredericia, BFAU og en række uddannelses- og boligsociale aktører i og omkring Korskær -og Sønderparken i Fredericia.

”Aktørerne i og omkring ’Elever bygger bro’ har formået at skabe involvering, engagement, ejerskab og et fælles fokus, som spiller en afgørende rolle for, at projektet i dag er succesfuldt forankret som en årlig tilbagevendende temauge på Ullerup Bæk Skolen i Fredericia. Derudover er ’Elever bygger bro’ også bare et rigtig godt og meningsfuldt projekt”, understreger BFAU chefkonsulent, Lisa Goth.

Stærkere faglige og personlige kompetencer.

I år deltog eleverne fra 7. årgang på Ullerup Bæk Skolen i temaugen. Ungdomsuddannelseselever fra både eud, hhx, htx, stx og SOSU havde skabt et alsidigt undervisningsprogram, der gav de unge udskolingselever indsigt i fagene på de forskellige uddannelser.

Ungdomsuddannelseseleverne fra hhx åbnede de unges øjne for reklameverdenen ved at undervise i markedskommunikation. I SOSU-undervisningen blev de unge introduceret til den pædagogiske assistentuddannelse. Stx-undervisningen udvidede elevernes samfundsfaglige og historiske viden, og eleverne fra htx introducerede de unge for forskellige naturvidenskabelige og tekniske forsøg.

Det er ikke kun folkeskoleeleverne, der får noget ud af ’Elever bygger bro’. Når de unge fra ungdomsuddannelserne underviser de yngre folkeskoleelever, styrker det både deres faglige og personlige kompetencer. ”Eleverne oplever, hvad det vil sige at være primus motor på et projekt, og det betyder blandt andet, at de bliver bedre til at tage ansvar, samarbejde, organisere og fordele arbejde”, fortæller Berit Bitsch Kristoffersen.

Eleverne fra ungdomsuddannelserne har i samarbejde med deres undervisere planlagt undervisningsforløbene, som de selv afvikler i temaugen og afslutter ved at give folkeskoleeleverne et diplom.

Den svære overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Udover at styrke unge i at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse er formålet med ’Elever bygger bro´ også at understøtte og styrke den overgangsvejledning, der i forvejen eksisterer, blandt andet i Ungdommens Uddannelsesvejledning, samt at styrke Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorienteringsundervisningen i udskolingsafdelingen på Ullerup Bæk Skolen.

”Det har i høj grad været projektets fokus at udvikle nye metoder til at arbejde tværinstitutionelt med overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Udgangspunktet for ”Elever bygger bro” er ung-til-ung-metoden, hvor unge kommunikerer med andre unge og møder dem i øjenhøjde, fortæller BFAU-konsulent, Jon Nedergaard.

I dag kører ’Elever bygger bro’ på femte år – og ungdomsuddannelseseleverne fra Fredericia vil fortsætte med at bygge bro til deres uddannelser i den årlige temauge på Ullerup Bæk Skolen, for som lektor, Berit Bitsch Kristoffersen, udtrykker det: ”Når eleverne bygger bro er udsigten til at starte på noget nyt og helt ukendt ikke så skræmmende”.