Regionsmøderne har givet mulighed for at orientere bredt om Brug for alle unges arbejde og samtidig give en status på indsatserne. På møderne har de deltagende UU-centre bidraget med at fortælle om lokale udfordringer og positive oplevelser, og der har været stor interesse for at høre om hinandens erfaringer med udvikling af vejledning. I en tid med store forandringer i kikkerten, vidner den tydelige interesse fra de UU-centre, der ikke er en del af BFAU’s projekt, om et stort ønske om i højere grad at kunne dele viden og erfaringer på tværs og at cementere en fælles faglighed.

For de centre, som deltager i samarbejdet med BFAU, har projektet været med til at udfordre både UU-centrenes og den enkelte vejleders faglighed og selvforståelse. Deltagelsen har givet rum for refleksion og udvikling. Ved at afprøve nye indsatser på baggrund af lokale udfordringer er blikket blevet skærpet for den multifacetterede opgave, vejledning er. Dette afspejles blandt andet i den store mangfoldighed i indsatserne, der vidner om et broget vejledningslandskab, som vejlederne dagligt skal navigere i for at sikre sammenhæng i arbejdet for og med de unge.

BFAU’s mangeårige fokus på forankring skal sikre indsatsernes bæredygtighed over tid. Målet er, at den nye viden og erfaring, som indsatserne afstedkommer i de deltagende kommuner, indarbejdes i det daglige og fremtidige, vejledningsarbejde.

BFAU’s arbejde bliver evalueret af Epinion, Pluss og Center for ungdomsforskning (CeFU), som følger de 24 vejledningsprojekter rundt om i landet i hele projektperioden for at sikre opsamling af de mange gode erfaringer og give inspiration til andre om udvikling af vejledning. Midtvejsevalueringen udkom i november 2017, og den endelige evaluering følger i november 2018. Herudover udgiver BFAU en række publikationer i 2018 med henblik på inspiration og videndeling.