Uddannelsesinteresserede, vejledere, forskere, praktikere fra hele verden troppede i oktober op til konferencen i Padova, der havde titlen: ”Decent work, Equity and Inclusion: Passwords for the present and the future”. Konferencen bød på oplæg med forskellige perspektiver på, hvordan forskning og praksis kan være med til at skabe og sikre inklusion og ligeværdighed i uddannelse, vejledning samt anstændigt arbejde til alle. Flere af oplæggene havde individet som udgangspunkt og fokus på, hvordan professionelle kan hjælpe unge, der har det svært, så de unge kan klare sig bedre.

Oplægget om Brug for alle unge havde som hovedbudskab, at det er muligt at udvikle vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, gennem forskningscirkler for vejlederne. Dermed talte oplægget ind i det perspektiv, at den positive forandring for de unge først og fremmest kræver, at de professionelle og deres institutioner udvikler og forandrer sig på baggrund af en dybere indsigt i de unges situation i en større samfundskontekst.

Brug for alle unges oplæg lagde sig op ad en narrativ vejledningsforståelse udtrykt med de australske terapeuter Michael White’s og David Epston’s berømte citat: ”The person is not the problem; the problem is the problem”. Tilgangen er handlingsrettet forstået på den måde, at et problem kan man gøre noget ved, og ansvaret for en løsning ligger hos de mennesker, der omgiver de unge, herunder de professionelle vejledere og lærere.

I oplægget havde Brug for alle unge eksempler fra de pilotprojekter, vejlederne har udviklet undervejs i arbejdet med forskningscirklerne. Oplægsholderne oplevede stor interesse for Brug for alle unges tilgang til arbejdet med udvikling af vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge.