Formålet med midtvejsseminaret var blandt andet at præsentere UU-centrene for indsatsens foreløbige resultater og erfaringer som Epinion, Pluss og CeFU (Center for Ungdomsforskning) har samlet i den netop udkomne midtvejsevaluering for BFAU’s vejledningsindsats.

Midtvejsevalueringen viser, at vejlederne har fået et stort udbytte af at indgå i samarbejdet med BFAU. Vejlederne oplever eksempelvis, at de har fået styrket deres kompetencer og evne til at styre projekter, opbygge kapacitet til at arbejde kvalificeret med de unge og forankre metoder og tilgange i praksis.

Erfaringsudveksling i højsæde

Midtvejsseminarets formål var desuden at skabe et forum, hvor UU-centrene kunne udveksle erfaringer og i fællesskab reflektere over, hvordan deres erfaringer kan blive videregivet og forankret. Det kræver ledelsesopbakning, ressourcer og et stærkt tværgående samarbejde.

BFAU’s opgave er, at understøtte UU-centrenes tværgående samarbejde, erfaringsudveksling og videndeling for at sikre, at de mange positive erfaringer bliver udbredt og forankret til gavn og inspiration for alle UU-centre og andre, der arbejder med lignende indsatser.

Motivation og inspiration på tværs

Midtvejsseminaret skabte et rum for, at UU-centrene kunne dele deres erfaringer omkring såvel udfordringerne ved deres projekter som deres mange succesoplevelser. Vejledere og ledere udviste stort engagement, og behovet for at tale mere sammen kom til udtryk ved, at der blev etableret nye tværgående kontakter mellem UU-centrene.

Afslutningsvis havde BFAU inviteret administrerende direktør i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Agi Csonka. Hun holdt et inspirerende oplæg om, hvordan man kan få mere lighed ind i uddannelse ved at skabe gode læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn uanset social baggrund kan gennemføre en uddannelse.

Csonkas oplæg afrundede en interessant dag fyldt med livlige drøftelser på tværs af UU-centre. Vejledere og ledere kunne forlade konferencecenteret på Amager med ny viden, netværk og motivation til at fortsætte deres gode arbejde og udnytte hinandens viden og erfaring.

Vejlederne og lederne fra de 24 UU-centre samles igen til BFAU’s afslutningsseminar i 2018, hvor alle landets UU-centre bliver inviteret. Indtil da fortsætter UU-centrene arbejdet med at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge gennem deres forskellige indsatser, som blandt andet fokuserer på forældresamarbejde, aktørsamarbejde og ressourcefokuseret vejledning.