Hop til indhold

I år har knap 64.300 elever fra 9. og 10. klasse søgt ind på en ungdomsuddannelse. Søgetallene viser, at eleverne i høj grad har søgt på samme måde som sidste år.

Hver femte af ansøgerne, der forlader grundskolen, har søgt en erhvervsuddannelse, mens næsten tre ud af fire har søgt ind på en gymnasial uddannelse. De resterende knap otte procent har søgt ind på den forberedende grunduddannelse FGU, udlandsophold, højskole eller andet.

”Det er en stor beslutning, når man som 15-16-årig skal vælge en ungdomsuddannelse. Jeg tror, at vi i dag beder nogle unge om tage et valg, som de ikke er parate til at tage på det tidspunkt i livet. Det er ikke nogen hemmelighed, at regeringen arbejder med at etablere en ny ungdomsuddannelse, der har til formål at give de unge, som ikke er klar til at vælge, lidt ekstra tid til at prøve kræfter med både det praktiske og det boglige, inden de vælger retning,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Sådan fordeler tallene sig

I år har 12.800 ansøgere, som forlader grundskolen, søgt en erhvervsuddannelse. Det svarer til 19,9 procent, hvilket er 0,5 procentpoint højere end sidste år. Andelen af ansøgere, der søger en erhvervsuddannelse i 2024, er størst i Region Nordjylland, hvor andelen af ansøgere er 24 procent, og mindst i Region Hovedstaden, hvor andelen er 14 procent.

Knap 46.900 elever har søgt ind på de gymnasiale uddannelser, som svarer til 72,9 procent af ansøgerne fra 9. og 10. klasse. Her er der fortsat flest, der søger stx. Andelen af ansøgere til stx er faldet fra 41,0 procent til 40,2 procent, mens andelen, der søger hhx, er steget fra 16,5 procent til 18,3 procent blandt alle ansøgere.

Årets søgetal viser derudover, at søgningen til 10. klasse på efterskoler er faldet, mens søgningen til 10. klasse på folkeskoler er på niveau med sidste år.

Om ansøgningstallene

Regelgrundlaget og processen for ansøgning har været ændret i forhold til tidligere år, ligesom der har været ændringer i it-understøttelsen af ansøgningsprocessen og opgørelsen af ansøgere. Det vurderes dog, at sammenligninger med tidligere år i forhold til hovedtendenserne er retvisende.