Hop til indhold

Når nye og reviderede læreplaner til matematikfaget i gymnasiet som planlagt træder i kraft i august i år, bliver det læreplaner for B- og C-niveauet. Nye læreplaner for A-niveauet bliver udsat med ét år.

Arbejdet med de nye læreplaner for matematikfaget i gymnasiet blev igangsat af børne- og undervisningsministeren sidste år på baggrund af anbefalinger fra Ekspertgruppen for matematik. Ministeren har valgt at udskyde implementeringen af læreplaner for A-niveauet for at sikre mere inddragelse af skoleforeninger, skoleledere og lærere i forhold til, hvordan planerne skal udformes. Det skyldes, at ekspertgruppen anbefalede to læreplaner for A-niveauet – en for det treårige og en for det etårige A-niveau. Det er forskelligt fra styrelsens anbefaling om én læreplan og dermed én standard pr. niveau for de gymnasiale uddannelser. Styrelsen udarbejder derfor to forslag, så begge forslag belyses som grundlag for den endelige beslutning.

Ekspertgruppen fandt udfordringer med de eksisterende læreplaner, som blev indført med gymnasiereformen i 2017. Det gælder blandt andet omfattende krav til mængden af emner, der skal gennemgås, samt brug af digitale værktøjer.

De nye læreplaner skal derfor sikre større faglig dybde i sammenhængende, faglige helheder, og sikre, at de digitale værktøjer anvendes, hvor det er relevant.

Udkastet til de nye læreplaner for B- og C-niveauet forventes at blive sendt i offentlig høring til marts. Her vil det være muligt at indsende bemærkninger til læreplansudkastet. Efter høringsperioden skal læreplansudkastene godkendes af børne- og undervisningsministeren, hvorefter de kan tages i brug fra august 2024.

Læs mere om ekspertgruppens anbefalinger