Hop til indhold

Bliv klar til nye data om voksnes færdigheder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til webinar om den kommende PIAAC-undersøgelse torsdag den 20. juni kl. 14:30-15:30.

Webinaret er for forskere, analytikere og studerende, der ønsker at inspireres til og planlægge, hvordan de kan bruge data fra den kommende PIAAC-undersøgelse, når styrelsen offentliggør den i december 2024.

PIAAC-undersøgelsen indeholder bl.a. data om voksnes læse-, regne- og problemløsningsfærdigheder, beskæftigelsesforhold og tillid til andre. Forskere og analytikere kan søge om adgang til at sammenholde disse data med registerdata.

Tilmeld dig webinaret senest torsdag den 13. juni kl. 14:30.

Om PIAAC-undersøgelsen

PIAAC står for Programme for Assessment of Adult Competencies og er en international undersøgelse af voksnes læse-, regne- og problemløsningsfærdigheder. 

I Danmark er PIAAC gennemført blandt et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning i alderen 16-65 år. Deltagerne i undersøgelsen har svaret på et baggrundsskema om bl.a. uddannelsesbaggrund og beskæftigelsesstatus samt gennemført en test i læsning, regning og adaptiv problemløsning. 

PIAAC gennemføres hvert 10. år og blev gennemført første gang i 2012. Resultaterne for PIAAC 2022 publiceres i december 2024.

PIAAC i Danmark finansieres af:

  • Børne og Undervisningsministeriet
  • Beskæftigelsesministeriet
  • Erhvervsministeriet
  • Uddannelse- og forskningsministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Finansministeriet