Hop til indhold

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye rejste mandag til Berlin for at underskrive en dansk-tysk erklæring om erhvervsuddannelser med særligt fokus på udveksling af elever og lærlinge.

Erklæringen skal styrke samarbejdet om mobilitet på erhvervsuddannelser mellem de to lande og bidrage til at fremme udvekslingen af danske og tyske lærlinge og elever. Aftalen følges op af en handlingsplan, der skal konkretisere, hvordan mobiliteten for erhvervsskoleelever kan styrkes.

Under besøget har ministeren blandt andet besøgt det tyske Uddannelses- og forskningsministerium for at blive klogere på det tyske erhvervsuddannelsessystem og udfordringer med at gøre erhvervsuddannelserne attraktive.

”Flere og flere virksomheder har produktion på tværs af landegrænserne. Det er helt oplagt, at flere af de faglærte, vi uddanner i de kommende år, kender den nyeste teknologi, kulturen og arbejdsgangene i andre lande. Det vil kun være med til at styrke vores virksomheder, dygtiggøre vores faglærte og gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Derfor er jeg glad for, at vi nu har underskrevet en samarbejdsaftale, som gør det lettere for danske og tyske elever og lærlinge på erhvervsskoler at tage på udveksling. Der er gode erfaringer at hente på begge sider af grænsen,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Aftalen skal ses i sammenhæng med regeringens netop offentliggjorte udspil om erhvervsuddannelserne, der blandt andet skal styrke mulighederne for, at elever på erhvervsuddannelserne kan komme på udlandsophold i andre europæiske lande og styrke mulighederne for mobilitet og internationale samarbejder på erhvervsuddannelserne. Blandt andet vil regeringen arbejde for at øge andelen af budgettet til erhvervsuddannelserne i forhandlingen af et nyt Erasmus+-program for 2028-2034.

Samtidig har EU netop indført en målsætning om, at 12 procent af eleverne på erhvervsuddannelser skal på udveksling i et andet land som led i deres uddannelse.

Om aftalen

Samarbejdsaftalen mellem Danmark og Tyskland er den første gensidige aftale indgået i nyere tid, der skal styrke mobilitet for elever på erhvervsuddannelserne i Europa.

Aftalen gælder foreløbigt i fire år og følges af en handlingsplan. Aftalen skal i særlig grad styrke mobilitet for elever på erhvervsuddannelserne, men også styrke samarbejdet om erhvervsuddannelsernes rolle i den grønne og digitale omstilling, videreuddannelsesmuligheder og styrke samarbejdet mellem dansk og tysk erhvervsliv om erhvervsuddannelserne.