Hop til indhold

Elever på landets folkeskoler gennemførte i begyndelsen af skoleåret 2023/24 for anden gang Folkeskolens Nationale Overgangstest. Nu er landsresultaterne for skoleåret offentliggjort på uddannelsesstatistik.dk.

Der ses fald i landsresultaterne på de fleste klassetrin, når man sammenligner resultaterne med skoleåret 2022/23, hvor Folkeskolens Nationale Overgangstest blev gennemført for første gang. Testene i 2023/24 blev gennemført cirka 10 uger – svarende til et kvart skoleår – tidligere på skoleåret end i 2022/23, og det vurderes at være medvirkende til faldene i resultaterne.

Samlet ses et fald i andelen af elever, der er gode til læsning, på 4 procentpoint fra 72 procent i skoleåret 2022/23 til 68 procent i skoleåret 2023/24 på tværs af klassetrin. Andelen, der er gode til matematik, er samlet faldet med 2 procentpoint fra 75 procent i 2022/23 til 73 procent i 2023/2024.

Da Folkeskolens Nationale Overgangstest er gennemført tidligere på skoleåret i 2023/24 end i 2022/23, henstiller Børne- og Undervisningsministeriet til, at resultaterne læses og anvendes med forsigtighed i forhold til at vurdere den faglige udvikling lokalt som nationalt.

Skoler kan stadig sammenholde deres egne resultater med landsresultaterne inden for de enkelte skoleår, og kommuner kan fortsat vurdere resultater fra kommunens skoler relativt til hinanden inden for de enkelte skoleår.

På uddannelsesstatistik.dk er det muligt at se resultaterne i sammenhæng med andre baggrundsvariable. Forskellen i testresultaterne fordelt på elevgrupper efter køn, herkomst og forældrenes uddannelsesniveau er stort set uændret fra 2022/23 til 2023/24.

Se resultater fra de obligatoriske nationale test (uddannelsesstatistik.dk)

Sammenligning af resultaterne for 2023/24 og 2022/23 skal ske med forsigtighed

I skoleåret 2022/23 lå testperioden fra november til december 2022, mens den i skoleåret 2023/24 lå fra august til oktober 2023. Testene blev i 2023/24 derfor gennemført cirka 10 uger – svarende til et kvart skoleår – tidligere på skoleåret end i 2022/23. Det var en del af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem, at testene skal gennemføres i starten af skoleåret, så de kan bidrage til tilrettelæggelsen af undervisningen resten af skoleåret, men at de i 2022/23 først kunne være klar til brug i november 2022. Årsagen var at sikre tid til udvikling af testene, herunder blandt andet opgaver, regler, vejledninger og it-system.

Det vurderes, at forskellen i gennemførselstidspunktet er medvirkende til, at der på størstedelen af klassetrinnene ses fald i landsresultaterne fra 2022/23 til 2023/24.

I resten af overgangsperioden (2024/25 og 2025/26) gennemføres Folkeskolens Nationale Overgangstest på samme tidspunkt af skoleåret, som i skoleåret 2023/24: Fra uge 35 til uge 40. Udviklingen i resultaterne vil derfor fremadrettet også skulle læses med forbehold for, at testene i 2022/23 blev gennemført på et senere tidspunkt end testene i den resterende del af overgangsperioden.

Folkeskolens Nationale Overgangstest

Folkeskolens Nationale Overgangstest gennemføres i en overgangsperiode fra skoleåret 2022/23 til og med 2025/26.

Testene er obligatoriske at gennemføre i læsning på 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin og i matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin.

Resultaterne på skole-, kommune- og landsniveau er opgjort for både læsning og matematik på den kriteriebaserede skala, som inddeler elevernes præstationer i følgende seks niveauer:

  • Fremragende præstation
  • Rigtig god præstation
  • God præstation
  • Jævn præstation
  • Mangelfuld præstation
  • Ikke tilstrækkelig præstation

Fra skoleåret 2026/27 tages Folkeskolens Nationale Færdighedstest i brug og erstatter dermed Folkeskolens Nationale Overgangstest.