Hop til indhold

Siden FGU-rejseholdet blev nedsat kort før årsskiftet, har repræsentanterne været i fuld gang med at blive kloge på og hjælpe samarbejdet mellem KUI og FGU godt på vej.

Det er sket gennem besøg med plads til dialog, erfaringsudveksling og refleksion over, hvad der fungerer og hvad der kan blive bedre.

Indtil nu har FGU-rejseholdet besøgt syv FGU-institutioner og 20 samarbejdskommuner.

Formålet er at styrke samarbejdet mellem FGU og KUI og dermed hjælpe flere unge til at få det rette tilbud og komme videre i uddannelse eller job.

Rejseholdets repræsentanter er formand for Formandskollegiet i Danske Professionshøjskoler Per B. Christensen og børne- og ungedirektør i Vejle Kommune Claus Svold.

Matchet mellem målgruppe og tilbud

I det første halve år af FGU-rejseholdets levetid har især perspektiver på målgruppens match med FGU gået igen på tværs af besøgene.

”FGUs brede målgruppe stiller store krav til et inkluderende læringsmiljø. Det kræver, at kommuner og FGU’er løbende har dialog om, hvad der skal til for at rumme unge med forskellige behov. Det fælles blik og den fælles forståelse af målgruppens udfordringer og behov er et centralt led i FGU og KUIs samarbejde. ” fortæller Claus Svold.

Pia Steenholdt, der er vejleder på FGU Himmerland, som rejseholdet besøgte den 12. juni 2024, oplever at det er nyttigt med en dybere indsigt i den politiske kontekst, som hendes kollegaer i KUI fungerer i: ”Det er positivt og interessant at blive klogere på de perspektiver, der ligger til grund for en kommunes målgruppevurderingspraksis. Det er meget gavnligt at få indblik i det politiske maskinrum og hvilke kommunale rammer mine kollegaer i kommunen arbejder under, og som har betydning for hvilke unge der målgruppevurderes til FGU, og som jeg så møder som vejleder.”

”Utrolig vigtigt at udveksle erfaringer”

Også samarbejdet mellem FGU og KUI om for eksempel uddannelsesplaner og erfaringer med at bruge data til for eksempel at styrke arbejdet med overgange og forebygge frafald har været temaer på flere besøg.

”For mig har det været utrolig givende at sidde med og lytte til hvordan vores samarbejde fungerer, og hvordan det yderligere kan forbedres, for eksempel i forhold til målgruppevurderinger og uddannelsesplaner,” siger Hans Jørgen Møller, nytiltrådt direktør på FGU Himmerland.

Han fortæller videre: ”Vi vil revitalisere vores samarbejde med de nordjyske FGU-institutioner, for jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi får udvekslet vores praksisser, erfaringer og politikker.”

Også Ann Frederiksen, der er arbejdsmarkedschef i Rebild kommune, har været glad for rejseholdets besøg.

”Det er altid rart, når der er nogen, der vil høre, hvordan det er ude i den såkaldt spidse ende. Jeg synes, vi har vendt nogle utrolig relevante spørgsmål med hinanden og rejseholdet, og det har åbnet vores øjne for de ting, vi kan gøre bedre, selvom vi er godt på vej med mange ting” siger Ann Frederiksen.

Arbejdet fortsætter

For rejseholdets repræsentanter har det høj værdi at få indsigt i institutionernes og kommunernes arbejde. Det fortæller Per B. Christensen.

”Det har været en stor fornøjelse at blive lukket ind i de ligefremme og konstruktive samtaler, samarbejdshistorik og ønsker til samarbejdet, som vi har taget del i på vores besøg” siger han og fortsætter: ”Det har dels bekræftet noget af den viden, som allerede findes på området, dels givet os indsigt i, hvad kommunerne og FGU’erne særligt er optaget af og ønsker sparring på. Det, vi hører på tværs af vores besøg, er, at tillid, struktur og relationer er afgørende for at sikre et velfungerende samarbejde.”

Rejseholdet fortsætter sine besøg rundt i landet efter sommerferien.

Læs mere om FGU-rejseholdet