Hop til indhold

Det kan være svært for FGU-institutionerne at inddrage og omsætte læreplanerne, de didaktiske principper og de faglige mål til undervisning for eleverne på skolerne. Det viser følgeforskning af FGU fra Danmarks Evalueringsinstitut. 

Derfor nedsætter børne- og undervisningsministeren nu en ny arbejdsgruppe med fag- og videnspersoner fra FGU-sektoren, som skal gennemføre et eftersyn af de 21 læreplaner, fagbilag og de 15 didaktiske principper, der blev opstillet ved etableringen af FGU-institutionerne i 2017. 

Arbejdsgruppens skal udarbejde en række anbefalinger til børne- og undervisningsministeren om mulige justeringer, forenkling og reduktion i antallet af de faglige mål. Dermed skal anbefalingerne også i fremtiden sikre et godt fundament for FGU-skolerne, hvor lærerne får nemmere ved at planlægge undervisningen. Som led i initiativet er der igangsat en erfarings- og vidensopsamling om sektorens erfaringer og oplevelser med brugen af læreplaner, fagbilag og de 15 didaktiske principper, som arbejdsgruppen bl.a. skal arbejde ud fra.

Arbejdsgruppen består af en formand og otte medlemmer, der tilsammen har en bred faglig viden og stor erfaring med FGU og pædagogik. Arbejdsgruppen består både af eksperter inden for området, undervisere og ledere på FGU-skoler samt repræsentanter fra de forskellige uddannelsesinstitutioner, der efterfølgende skal tage imod elever fra FGU. 

Camilla Hutters, Leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Københavns professionshøjskole er udnævnt til formand for arbejdsgruppen. 

”Læreplaner og didaktiske principper er nogle af de allervigtigste værktøjer i forhold til at skabe en undervisning på FGU, der gør flere unge klar til ungdomsuddannelse og beskæftigelse. Derfor er det også vigtigt at samle op på erfaringerne med at bruge dem samt drøfte, hvor der er brug for justeringer og forenklinger, hvis læreplaner og didaktiske principper skal give mest mulig værdi for det pædagogiske arbejde på FGU – og dermed også for de unge. Mit håb er, at eftersynet på den måde kan bidrage til både at kvalificere det daglige arbejde på FGU-uddannelserne samt til at udvikle en fælles forståelse af pædagogisk kvalitet i sektoren,” siger Camilla Hutters. 

Arbejdsgruppen er ét af fire initiativer, børne- og undervisningsministeren har igangsat for at understøtte implementeringen af FGU-reformen fra 2017. 

Arbejdsgruppens medlemmer 

  • Formand Camilla Hutters, Leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Københavns professionshøjskole
  • Elsebeth Petersen, Skolevejleder på Waldemarsbo efterskole
  • Vibe Aarkrog, Lektor på DPU i erhvervsuddannelsernes pædagogik
  • Susanne Hjelmberg Larsen, Lektor i erhvervspædagogik på UC Nord
  • Mette Lindberg, Uddannelseschef på Aarhus HF & VUC
  • Steffen Lund, Direktør på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
  • Ene Wolfsberg, Direktør på FGU Syd- og Midtfyn
  • Birgitte Hejbøl Kristensen, Skoleleder på FGU Vendsyssel
  • Henrik G. Mikkelsen, almenlærer på FGU Østjylland

Læs hele kommissoriet (pdf)