Hop til indhold

Fra næste skoleår får Viborg Gymnasium og Oure Kostgymnasium mulighed for at udbyde nye lokale studieretninger. 

Der er med gymnasiereformen givet mulighed for, at et gymnasium med et helt særligt fagligt uddannelsesmiljø eller en bestemt faglig ekspertise kan få godkendt udbud af en lokal studieretning.
Det er et krav, at der er tale om udvikling af særlige lokale styrkepositioner eller studieretninger, der er så specialiserede, at de udelukkende bør udbydes et eller få steder i landet. På den baggrund godkendes der typisk kun ganske få nye lokale studieretninger hvert år.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i år modtaget ni ansøgninger fra gymnasiale institutioner med ønske om at udbyde en ny lokal studieretning.
Styrelsen har godkendt to nye lokale studieretninger:

  • Viborg Gymnasium (stx): Matematik A, fysik B og design og arkitektur B
  • Oure Kostgymnasium (stx): Dramatik A og engelsk A

Viborg Gymnasium vil med studieretningen åbne de naturvidenskabelige fag for nye elevgrupper ved at tilføje en kunstnerisk/kreativ dimension til de klassiske naturvidenskabelige fag. Det skal gøre fagligheden mere undersøgende og direkte anvendelig.

På den måde ønsker Viborg Gymnasium at gøre naturvidenskab mere tilgængelig for de elever, der traditionelt vil vælge STEM-fagene fra, fordi de kan virke lukkede og ikke-kreative. 

Oure Kostgymnasium ønsker med studieretningen at understøtte det teatermiljø, der findes på skolen og i lokalområdet. Skolens uddannelsesmiljø har gode muligheder for, at elever med interesse for musik, dans og skuespil kan fordybe sig i kreative fag og arbejde sammen på tværs både i og uden for undervisningstiden. Ved siden af elevernes ordinære gymnasieforløb har de teaterinteresserede mulighed for at følge et treårigt skuespilforløb, som udbydes i samarbejde med BaggårdTeatret, og få praktisk erfaring med alle dele af scenekunsten.  

Ny ansøgningsrunde til foråret

I løbet af foråret 2024 åbner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den næste ansøgningsrunde for udbud af lokale studieretninger fra skoleåret 2025/2026.

Se oversigten for alle lokale studieretninger (pdf)