Hop til indhold

Børn, der vokser op i hjem med vold, har øget risiko for at mistrives og for at klare sig dårligere i skolen end deres jævnaldrende. Når børn flytter med en voldsudsat forælder på krisecenter, er stabilitet i dagligdagen helt afgørende. At kunne komme i skole er en vigtig del af den stabilitet. 

Folkeskoleforligskredsen har derfor den 15. december 2023 indgået aftale om at ændre folkeskolelovens regler, så kommunerne fremover ikke har pligt til at orientere begge forældremyndighedsindehavere om et skoleskift, så længe den ene forælder opholder sig på et krisecenter.

Det skal sikre, at børn, der er på et krisecenter, kan komme i skole, når det af hensyn til barnets sikkerhed vil være nødvendigt at skifte skole for at beskytte barnets eller den medfølgende forældres anonymitet under opholdet på krisecenteret. 

”Alle børn skal føle sig trygge, når de er i skole. Også dem, der er flygtet med en forældre til et krisecenter, fordi de har levet med vold i hjemmet. Desværre spænder de nuværende regler ben for deres sikkerhed, da den voldelige forældre vil kunne opsøge barnet i skoletiden. På den måde kan det være umuligt at komme ud af det voldelige forhold og samtidig fastholde sit barn i skolen. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i folkeskoleforligskredsen har fundet en løsning, hvor vi sætter børnenes adgang til en tryg skolegang højest,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

”Børn, der vokser op i hjem med vold og kommer på krisecenter, er i en rigtig svær situation. Derfor skal vi gøre alt for at skabe stabilitet for dem og en så almindelig hverdag som muligt. Her er det at komme i skole meget vigtigt. Både for barnets trivsel og for at kunne følge fagligt med. Jeg er glad for, at vi nu med aftalen sikrer, at muligheden for at starte på en ny skole fremover ikke skal afhænge af en voldelig forælder. For de her børn har ret til skolegang og tryghed i hverdagen,” siger Astrid Krag, Socialdemokratiet.

”Det er meget vigtigt, at vi i familiesager altid har fokus på barnets bedste. Jeg håber, at denne aftale om skoleskift for børn på krisecentre kan være med til at skabe et tryggere forløb for de børn, der står midt i det hele. Aftalen her ligger pænt i tråd med, at vi i disse tider er ved at nytænke socialpolitikken, så børn kan få en større stemme i afgørelser om deres eget liv!” siger Anni Matthiesen, Venstre.

”Med denne aftale tager vi et vigtigt skridt mod at støtte børn i udsatte positioner. Moderaterne er glade for, at regeringen og aftalepartierne med denne aftale sikrer mere stabilitet i de pågældende børns hverdag ved at sikre, at børnene får adgang til det vigtige læringsmæssige og sociale fællesskab, som folkeskolen er. Også når det er nødvendigt at skifte skole for at beskytte barnets og forælderens anonymitet, mens de er på krisecenteret. Det er mit håb, at vi på denne måde kan være med til at aflaste børnene bare en smule i en svær livssituation,” siger Rasmus Lund, Moderaterne.

”Børn og voksne på krisecentre lever ofte i så enorm en uvished og frygt, at man knap kan forestille sig det. Derfor er vi i Liberal Alliance glade for, at vi nu sikrer børn den tryghed, at de i samvær med deres ene forælder kan skifte skole, uden at den anden forælder bliver orienteret. Det fjerner en stor mængde bekymringer fra det uskyldige barn og dets forælder, og dermed sikrer vi barnet en flig af den stabilitet og tryghed, det ellers er blevet frarøvet. Derfor er vi utrolig stolte af at være med i aftalen,” siger Helena Artmann Andresen, Liberal Alliance.

”Det har været vigtigt for os i Det Konservative Folkeparti at få lukket det her hul i lovgivningen, så udsatte børn er langt bedre beskyttet. Vi ser desværre situationer, hvor nogle forældre ikke ønsker det bedste for deres børn. I sådanne situationer er vi nødt til at være på barnets side og gøre vores for, at barnet er bedst muligt beskyttet. Vi skal desuden undgå, at den anden forælder, som allerede er i en udsat position, ender i en situation, hvor barnet bliver brugt som presbold. Det mener vi, at denne lovændring kan være med til at forhindre,” siger Lise Bertelsen, Det Konservative Folkeparti.

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti står også bag aftalen.

Aftalen betyder, at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor barnet senest var folkeregistreret, efter anmodning fra den voldsramte forælder kan træffe afgørelse om suspension af den anden forælders rettigheder i henhold til folkeskoleloven. Det kan udelukkende ske, når det er påkrævet af hensyn til barnets sikkerhed eller velfærd. 

Suspensionen kan vare i op til 6 måneder, eller indtil der er truffet afgørelse om midlertidig eller endelig placering af forældremyndigheden i henhold til forældreansvarsloven. Det er forudsat, at barnet fortsat har ophold på et krisecenter, og afgørelsen træffes på baggrund af en udtalelse fra det relevante krisecenter og evt. andre relevante oplysninger fra fx politiet eller de sociale myndigheder. 

Idet alle rettigheder i henhold til folkeskoleloven suspenderes med afgørelsen, vil den anden forældre heller ikke længere få øvrige oplysninger om barnets skolegang. Det betyder bl.a. information, som modtages af forældrene via digital kommunikation fx via Aula. Det skønnes nødvendigt for at hemmeligholde, hvilken skole barnet er indskrevet på.

Børne- og undervisningsministeren forventes at fremsætte lovforslag for Folketinget om lettere adgang til skoleskift under ophold på krisecenter i åbningsugen 2024. 

Læs hele aftalen (pdf)