Hop til indhold

LGBT+-elever har dårligere trivsel, selvværd og livskvalitet end andre unge. Samtidig udøver de mere selvskade. Mistrivslen afspejler sig også i deres uddannelsesforløb. Således har dobbelt så mange LGBT+-unge afbrudt en eller flere uddannelser på grund psykiske eller sociale udfordringer. 

Det er nogle af hovedkonklusionerne i en ny stor undersøgelse fra VIVE. Undersøgelsen kortlægger trivslen blandt unge mellem 15 og 25 år, herunder særligt blandt LGBT+-elever i grundskolen, på ungdomsuddannelser og FGU-institutioner. Undersøgelsen er bestilt af Børne- og Undervisningsministeriet og er en del af LGBT+ handlingsplanen 2022-2025 ”Plads til forskellighed i fællesskabet”. Det er første gang, at Børne- og Undervisningsministeriet foretager en undersøgelse om LGBT+-elevers trivsel.

På tværs af uddannelser oplever flere LGBT+-elever at blive udsat for bestemte ubehagelige oplevelser. Det er blandt andet at blive mødt med fordomme, blive diskrimineret eller at opleve uønsket seksuel opmærksomhed. De ubehagelige oplevelser finder oftest sted i klasseværelset eller på skolens gange. Derudover oplever nogle elever på erhvervsuddannelser og FGU at blive udsat for ubehagelige oplevelser i deres oplæring eller praktik.

”Vi lever altså i 2024. Vi bliver nødt til at droppe gammeldags fordomme om andre menneskers seksualitet. Undervisningsministeriet vil i år fortsætte arbejdet med at sikre, at der bliver plads til alle på vores skoler,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Selvom undersøgelsen primære fokus er på LGBT+ unges trivsel, understreger rapporten også, at en betydelig andel af alle unge trives dårligt i forhold til deres mentale velbefindende, og at denne mistrivsel også på en række parametre er relateret til skolen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) fra 25. april til 26. juni 2023. Undersøgelsen er udsendt til 20 procent af alle 15-25 årige i Danmark. Der er modtaget 31.418 besvarelser. 

Undersøgelsen er bestilt af Børne- og Undervisningsministeriet og er en del af LGBT+ handlingsplanen 2022-2025 ”Plads til forskellighed i fællesskabet”. Det er første gang, at Børne- og Undervisningsministeriet foretager en undersøgelse om LGBT+-elevers trivsel.

Undersøgelsen afdækker temaerne: 

  • Trivsel og mental sundhed
  • Trivsel i skolen
  • Oplevelser med vold, mobning, chikane og diskrimination i skolen
  • Trivsel under oplæring og praktik
  • Mangfoldighed og inklusion i skolen 
  • Frafald og tanker om fremtiden.

Læs rapporten her (pdf)