Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er nu klar med sin tilsynsplan for 2024. Tilsynsplanen dækker tilsynsaktiviteter på alle ministeriets uddannelses- og institutionsområder og er styrelsens overordnede arbejdsplan for de planlagte tilsynsopgaver i 2024.

Tilsynsplanen bygger videre på at indfri STUK's målsætning fra tilsynsstrategien 2022-2024 om, at tilsynsindsatsen først og fremmest skal være til gavn for eleverne og kursisterne på landets skoler og institutioner. Det betyder blandt andet at STUK vil være konkret og anvisende i sin tilsynsindsats ved at dele viden om tilsynenes resultater og god praksis med de ansvarlige skoler, institutioner og foreninger for at understøtte den bedst mulige indvirkning på elevers og kursisters undervisning og uddannelse.

I 2024 vil STUK blandt andet sætte fokus på elever på kanten af uddannelsessystemet og sygeundervisning. Styrelsen vil derudover have fokus på elever med højt fravær og institutionernes opfølgning herpå, samt tilsyn med lokale indsatser vedrørende elevtrivsel og elevinddragelse.

Tilsynsplanen for 2024 indeholder også en række opmærksomhedspunkter om særlige tendenser på uddannelsesområderne, som styrelsen ønsker at følge nærmere de kommende år. Dette kan være ved konkrete planlagte tilsyn, øget vejledning, tilbud om rådgivningsforløb, undersøgelser mv. fra styrelsens side.

Du kan i tilsynsplanen læse, hvilke tilsynsindsatser STUK planlægger med for hvert enkelt uddannelsesområde i 2024.