Hop til indhold

Trivslen blandt elever på den forberedende grunduddannelse (FGU) lå i 2023 på samme niveau som tidligere år. Det viser den årlige trivselsmåling.

Det er fjerde gang, der laves trivselsmålinger for FGU. Den nye måling viser, at trivslen blandt eleverne i 2023 i gennemsnit ligger på 3,8 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lav og 5 er høj trivsel. Det er på samme niveau som tidligere år.

Målingen viser, at trivslen er lavest på FGU-elevers opfattelse af faglig trivsel, der dækker over elevernes opfattelse af at trives fagligt og lære nyt. Her ligger scoren på 3,7.

”For mange af de 43.000 unge, der i dag står uden uddannelse, kan FGU være vejen videre. Derfor er jeg glad for at se, at eleverne trives på FGU. Men der er også plads til forbedring. FGU-skolerne rundt om i landet gør en kæmpe forskel for en masse unge, der har haft svært ved at finde deres plads i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Og skolerne skal have de bedste forudsætninger for, at hjælpe endnu flere. Sidste år indgik vi en aftale om at styrke FGU og give skolerne et økonomisk løft. Det giver skolerne mulighed for, at de kan fokusere på deres vigtigste opgave, nemlig at levere undervisning af høj kvalitet til de unge, som ikke går den direkte vej gennem uddannelsessystemet”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Trivsel på ungdomsuddannelserne

Resultaterne fra trivselsmålingen viser, at trivslen på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne i 2023 også ligger stabilt sammenlignet med tidligere år.

På de gymnasiale uddannelser har eleverne en gennemsnitlig trivsel på 4,0, hvilket er på niveau med de foregående år. Her måles trivsel på, i hvor høj grad eleverne er enige i udsagnet ”Jeg er glad for at gå i skole”. For elever på de gymnasiale uddannelser er det på indikatoren ’Pres og bekymringer’, at eleverne udtrykker lavest trivsel på landsplan. Når eleverne spørges til, hvor ofte de føler sig pressede i skolen, svarer 39 procent ”tit” eller ”meget tit”.

På erhvervsuddannelserne har eleverne en gennemsnitlig trivsel på 4,0. Det er på samme høje niveau som tidligere år.

For tredje gang indeholder trivselsmålingen spørgsmål om uønsket seksuel opmærksomhed på erhvervsuddannelserne og FGU. Her svarer 15 procent af eleverne, at de er blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

På de gymnasiale uddannelser er der blevet spurgt ind til elevernes oplevelse af uønsket seksuel opmærksomhed siden 2018. Her svarer 13 procent af eleverne, at de er blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

Fra skoleåret 2023/2024 er seksualundervisning blevet obligatorisk på de gymnasiale uddannelser. På erhvervsuddannelserne er seksualundervisning i dag obligatorisk på grundforløb 1, hvor eleverne kommer lige fra grundskolen, mens det er muligt at få seksualundervisning på grundforløb 2 via valgfag.

I november sidste år indgik regeringen og alle Folketingets Partier en aftale om at styrke FGU-institutionerne. Her blev det blandt andet aftalt, at der skal være obligatorisk seksualundervisning på FGU.

Om trivselsmålingerne

Trivselsmålingerne for de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og FGU gennemføres årligt. Trivselsmålingerne blev afviklet i perioden fra den 1. november til den 31. december 2023. I alt har 6.100 elever fra FGU deltaget i målingen, mens tallet for de gymnasiale uddannelser er ca. 116.000 og for erhvervsuddannelserne ligger på 38.500.