Hop til indhold

Indfør mobilfri skole og fritidstilbud. Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider, for eksempel via firewall. Og læg tablets og computere væk, når de ikke bruges i undervisningen. 
Det er et udpluk af de anbefalinger, som skoler og fritidstilbud kan overveje for at minimere digital distraktion og skabe en god balance mellem digitale og analoge aktiviteter. Det fremgår af nye anbefalinger fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Anbefalingerne er udviklet efter ønske fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye og kommer i forlængelse af styrelsens skærmanbefalinger til gymnasier, erhvervsuddannelser og FGU, som blev præsenteret i december.

PISA-resultaterne, som blev præsenteret i december, viste at de danske elever er dem, der bruger digitale værktøjer i skolen mest af alle de 81 OECD-lande. Således svarede 72 procent af de danske elever, at de en typisk uge bruger digitale værktøjer i hver eller næsten hver time. På tværs af OECD-landene er det tal kun 16 procent. Samtidig oplever en væsentlig andel af eleverne, at de bliver distraheret af deres egen og klassekammeraternes brug af digitale enheder.

STUK anbefaler skolerne at nedbringe risikoen for, at eleverne bliver distraheret af mobiltelefoner og andre skærme i skoletiden. Desuden anbefaler styrelsen, at skolerne er opmærksomme på, hvornår det giver faglig mening at bruge digitale læremidler, og at de giver plads til analog læring. En ny rapport bestilt af Sundhedsstyrelsen peger netop på, at det påvirker børn og unges koncentrationsevne og forstyrrer deres faglige præstation, når de benytter adgang til privat skærmbrug i undervisningen. Og at skærmene kan forstyrre hele læringsmiljøet.

Fritidstilbud kan bruge anbefalingerne som afsæt for en dialog om, hvordan det pædagogiske personale understøtter et fritidsliv med fællesskab, fri leg og alsidig udvikling.
”Nu kommer anbefalingerne fra ministeriet til skolerne. Pak mobilerne væk. Spær adgang til hjemmesider med spil, streaming og TikTok. Læg computeren ned i tasken, hvis ikke den skal bruges. Skolen skal ikke være en forlængelse af teenageværelset. Tag klasselokalet tilbage. Det er budskabet. Jeg er meget glad for, at vi nu kan sende anbefalingerne ud. Jeg håber, de kan understøtte en god skærmpolitik på alle landet skoler,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Anbefalinger til brug af skærme i grundskolen

Fælles rammer for brug af skærme
1. Ledelsen sætter retning for skærmbrug på skolen
2. Inddrag pædagogisk personale og elever i dialogen om skærmbrug
3. Skab overblik over skolens skærmbrug som udgangspunkt for dialogen
4. Brug skolens fysiske rammer til at skabe attraktive alternativer til skærmbrug
5. Gå i dialog med forældrene om elevernes brug af skærme

Begrænsning af digitale distraktioner i skoletiden
6. Indfør mobilfri skole
7. Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider
8. Læg tablets og computere væk, når de ikke bruges i undervisningen
9. Lad fokus på skærmbrug bidrage til elevernes digitale dannelse

God balance mellem analog og digitalt baseret undervisning
10. Brug kun skærme, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt
11. Giv plads til analog læring
12. Sæt brug af skærme på dagsordenen for den pædagogiske udvikling

Anbefalinger til brug af skærme i fritidstilbud

Fælles rammer for brug af skærme
1. Sæt fælles retning for brug af skærme i fritidstilbud
2. Brug fritidstilbuddets fysiske rammer til at skabe attraktive alternativer til skærmbrug
3. Gå i dialog med de unge og børnenes forældre om brug af skærme

Begrænsning af digitale distraktioner i fritidstilbud
4. Indfør mobilfri fritidstilbud
5. Rammesæt brug af skærme i fritidstilbud
6. Lad dialog om skærmbrug bidrage til børn og unges digitale dannelse

Balance i udbuddet af aktiviteter i fritidstilbud
7. Brug kun skærme til aktiviteter, der skaber deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn og unge
8. Tilstræb variation og alsidige pædagogiske aktiviteter
9. Inddrag arbejdet med digital dannelse i den pædagogiske udvikling

Om anbefalingerne

De nye anbefalinger udkommer i to publikationer til hhv. grundskoler og fritidstilbud.

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har inddraget eksterne eksperter og praktikere med viden om og erfaring med pædagogik, didaktik, digital og analog læring samt klasseledelse, for at kunne udarbejde anbefalingerne.

Derudover har styrelsen talt med børn og unge og set på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til skærmbrug generelt.

Anbefalingerne er suppleret med konkrete eksempler fra skoler og fritidsinstitutioner, der har arbejdet med problemstillinger omkring mobiltelefoner og computere.

Anbefalingerne er baseret på et forsigtighedsprincip, da skærmenes langsigtede konsekvenser for børn og unges sundhed og trivsel ikke er tilstrækkeligt veldokumenterede.