Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har nu nedsat i alt 11 testkommissioner for Folkeskolens Nationale Færdighedstest, som skal være klar i skoleåret 2026/2027.

Der er nedsat testkommissioner for de obligatoriske færdighedstest i læsning og matematik og for de frivillige færdighedstest i engelsk, natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi, historie, tysk, fransk, og dansk som andetsprog.

Se alle medlemmer af testkommissionerne

Testkommissionerne spiller en central rolle i udviklingen af Folkeskolens Nationale Færdighedstest. De skal blandt andet producere opgaver, som skal afprøves og på sigt indgå i Folkeskolens Nationale Færdighedstest. De skal også udarbejde faglige rammeværk, der skal beskrive de færdigheder og delfærdigheder, der testes i.

Udviklingen af testene tager flere år og skal balancere forskellige hensyn til, hvad testene fagligt skal indeholde, hvordan testsituationen skal tilrettelægges, og hvordan testene kan være ét blandt flere bidrag, som tilrettelæggelse af undervisningen kan tage afsæt i.

Det er et gennemgående fokus i arbejdet, at færdighedstestene udvikles, så de er anvendelige til pædagogisk og faglig opfølgning.

Læs mere og følg med i udviklingen af Folkeskolens Nationale Færdighedstest

Sådan er testkommissionerne sammensat

Ved sammensætningen af testkommissionerne er der lagt vægt på følgende:

  • Medlemmerne har viden om og erfaring med udarbejdelse af test og opgaver til fagene og hermed uddannelsesområderne.
  • Medlemmerne underviser aktivt i fagene eller har tæt tilknytning til fagene og uddannelsesområderne.
  • Testkommissionerne består både af personer fra forsknings- og vidensmiljøer og af praktikere/lærere.
  • Testkommissionerne besidder en stærk faglighed i fagene, undervisnings- og testerfaring, samarbejdsevne og leveringssikkerhed.
  • Testkommissionerne besidder både didaktiske, faglige og evalueringsmæssige kompetencer i faget og uddannelsesområderne.
  • Testkommissionerne repræsenterer den faglige bredde, som findes i fagene og uddannelsesområderne.