Hop til indhold

Der skal være større fokus på, om piger og drenge mødes af de samme forventninger i dagtilbud og gennem uddannelsessystemet. Lærere, pædagoger og ledere skal klædes bedre på til at nedbringe uhensigtsmæssige forventninger til børn og unge. Der bør samtidig arbejdes for en mere mangfoldig personalegruppe, som i højere grad end i dag afspejler det omkringliggende samfund, så alle børn og unge bliver mødt af voksne, de kan identificere sig med.

Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra den ekspertgruppe, som har haft til opgave at undersøge, hvad køn betyder for børn og unges faglige udvikling, læring og trivsel. 

Afsættet for ekspertgruppens arbejde har været, at der generelt er stor forskel på piger og drenges faglige resultater. Og tendensen er stigende. Drenge udgør fx 2/3 af eleverne med de ti procent laveste karaktersnit ved 9. klasses afgangsprøve i dansk og matematik. Omvendt udgør piger 2/3 af elever med de ti procent højeste karakterer.

Det er på den baggrund, at ekspertgruppen nu præsenterer fem tværgående hovedanbefalinger og 21 konkrete anbefalinger inden for henholdsvis dagtilbud, folkeskole, erhvervsuddannelser og gymnasier. 

Ekspertgruppen foreslår blandt andet at styrke fokus på, hvordan køn kan have betydning for børn i forbindelse med overgangen mellem dagtilbud og skole og for de børn, der får udsat deres skolestart. Ekspertgruppen peger også på, at der skal fokus på køn i uddannelsesvejledningen og de kønsopdelte søgemønstre, der er i dag. 

”Ekspertgruppens anbefalinger kobler drenge til en ny uddannelses- og ligestillingsopgave, der handler om at give de drenge, der klarer sig dårligt i uddannelsessystemet, et løft. Der er brug for en systematisk og sammenhængende indsats på tværs af dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse, der blandt andet handler om at komme drengene i møde med højere faglige forventninger. Danmark har ikke råd til, at en betydelig del af vores ungdom opnår så ringe færdigheder i uddannelsessystemet, og der er et presserende behov for både politisk og pædagogisk handling,” siger forperson for ekspertgruppen, Claus Holm.

Ekspertgruppen blev nedsat af den tidligere børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og videreført af nuværende børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.  

Ekspertgruppens fem hovedanbefalinger

 1. Kønsstereotype og fordomsfulde forventninger til børn og unge skal modvirkes
 2. Behov for styrket faglighed om køn, herunder opkvalificering af fagprofessionelle 
 3. Styrket fokus på køn i forbindelse med overgange og uddannelsesvejledning
 4. Forsknings- og vidensindsats omkring ligestilling og køn skal samles og systematiseres
 5. Opdatering af lovgivning for at understøtte en kønsreflekteret praksis

Læs ekspertgruppens rapport og de 21 konkrete anbefalinger inden for henholdsvis dagtilbud, folkeskole, erhvervsuddannelser og gymnasier (pdf).

Medlemmer af Ekspertgruppen

 • Claus Holm (forperson), leder, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.
 • Kristina Avenstrup, områdeleder, Børnehusene Kokkedal, Fredensborg Kommune.
 • Anne Hammer, folkeskolelærer, Sejs Skole, Silkeborg Kommune.
 • Gitte Rasmussen, skoleleder, Virum Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune. 
 • Marius Laursen Plamboeck, skoleelev, Øster Farimagsgade Skole.
 • Ane Stallknecht, centerchef, Center for Børn, Unge og Familier, Odsherred Kommune.
 • Henrik Dyrby Mogensen, faglærer, erhvervsskolen Zealand Business College i Roskilde.
 • Helene Rossing Pedersen, leder, erhvervsskolen Learnmark Horsens. 
 • Peter Møller Mink, gymnasieelev, Skive Gymnasium. 
 • Helene Caprani, gymnasielærer, Midtsjællands Gymnasium. 
 • Dorte Fristrup, rektor, Aarhus Statsgymnasium.
 • Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation. 
 • Elisabeth Lund Nyborg, chefkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening.
 • Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef, LGBT+ Danmark. 
 • Henriette Laursen, direktør, KVINFO.
 • Thomas Christensen, formand, Dansk Mandesamfund. 
 • Steen Baagøe Nielsen, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. 
 • Dorthe Staunæs, professor, Aarhus Universitet. 
 • Mette Verner, professor MSO, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
 • Lise Tingleff, områdechef for grundskoleområdet, Danmarks Evalueringsinstitut.