Hop til indhold

I skoleåret 2022/2023 er 13 procent af eleverne i folkeskolens 9.klasse testet ordblinde i løbet af deres skoletid. Det svarer til næsten hver 8. elev. Derudover er fire procent testet usikre i fonologisk kodning og har altså langsom og upræcis omsætning af bogstaver.

Det viser opdaterede tal for sidste skoleår. 

Figur 1: Andel 9. klasseelever i folkeskolen i skoleåret 2022/2023, der er testet for ordblindhed i løbet af deres skoletid.

Figur 1: Andel 9. klasseelever i folkeskolen i skoleåret 2022/2023, der er testet for ordblindhed i løbet af deres skoletid

Opgjort blandt elever i 9. klasse på folkeskoler (ekskl. specialskoler for børn) pr. 30. september 2022 og omfatter ordblindetest foretaget fra 3. – 9. klasse. Elever med flere test er opgjort efter følgende hierarki: 1) ordblind, 2) usikker fonologisk kodning og 3) ikke ordblind.

Andelen af elever, der er blevet testet for ordblindhed i løbet af deres skoletid, og andelen af elever, der er blevet testet ordblinde, er begge steget med ét procentpoint fra skoleåret 2021/2022 til 2022/2023. De elever, der afsluttede 9. klasse i skoleåret 2022/2023, er blot anden årgang, der har kunnet blive tilbudt en ordblindetest i løbet af deres skoletid fra 3. klasse, fra hvilket tidspunkt Ordblindetesten kan anvendes.

Ordblindetesten

  • I februar 2015 offentliggjorde Undervisningsministeriet en national ordblindetest, Ordblindetesten, som kan identificere elever, studerende og kursister med ordblindhed på tværs af uddannelser – fra grundskolens 3. klasse og til de videregående uddannelser og voksenuddannelser.
  • Testen skal medvirke til, at ordblinde kan deltage ligeværdigt i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af deres vanskeligheder.
  • Ordblindetesten bygger på viden om de specifikke læse- og stavevanskeligheder, der karakteriserer ordblindhed.
  • Ordblindetesten giver en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed.
  • Ordblindetesten er IT-baseret, selvscorende og indeholder et spørgeskema om læsefærdigheder og tre test; én test, der undersøger elevens færdigheder i at koble bogstav og lyd, én test, der undersøger elevens færdigheder i at koble lyd og bogstav, og én test, der undersøger elevens basale ordforråd.
  • Ordblindetesten udregner en samlet testscore for eleven.
  • Testresultatet er korrigeret for gættesandsynlighed og for enkelte særligt langsomme svar.
  • På basis af resultatet på Ordblindetesten inddeles de testede elever i tre kategorier: Ordblind, usikker fonologisk kodning og ikke ordblind.
  • Ordblindetesten afdækker således ikke elevens stavefærdigheder, sprogforståelse, læseforståelse m.m.