Hop til indhold

Når elever på erhvervsuddannelserne skal finde en læreplads, lykkes de i højere grad med at finde en læreplads ude i en virksomhed. Samtidig er andelen af elever i skoleoplæring faldet markant de seneste år. Det viser den nye årsstatistik for lærepladsområdet for 2022. 

Konkret er antallet af elever i skoleoplæring faldet fra 7.400 i 2016 mod 3.400 i 2022. Det betyder, at andelen af elever i skoleoplæring er faldet fra ti procent i 2016 til fire procent i 2022. Eleverne er typisk kortere tid i skoleoplæring, og knap to ud af tre afslutter deres skoleoplæringsforløb med at komme i en uddannelsesaftale hos en virksomhed.

Figur 1: 2012-2022. Andel i skoleoplæring på hovedforløbet ultimo året, 2012-2022

Kilde: Styrelsen for It og Læring, uddannelsesstatistik.dk

 

Faldet i andelen af elever i skoleoplæring ses på tværs af alle erhvervsuddannelserne. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at der starter færre elever på erhvervsuddannelserne, og at flere lærlinge indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed.

”Jeg er meget glad for, at flere elever får en rigtig praktikplads. Med regeringens forslag til finanslov er der afsat et betragteligt beløb til at styrke erhvervsuddannelserne endnu mere. Det skal blandt andet sikre flere faglærte til den grønne omstilling,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Læs Årsstatistikken om lærepladsområdet (pdf)

Årsstatistikken på lærepladsområdet viser også:

  • I 2022 blev der indgået 49.700 uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder. Det er to procent flere end i 2021.
  • Kun én procent af de elever, der gennemførte en erhvervsuddannelse i 2022, var i skoleoplæring under hele hovedforløbet, hvor de er i lære. Det tal lå på fire procent i 2018.
  • Andelen af elever, der kun er i lære i en virksomhed, er steget fra 78 procent i 2018 til 85 procent i 2022. 13 procent af dem, som gennemførte en erhvervsuddannelse i 2022, var både i skoleoplæring og i en virksomhed, mod 18 procent i 2018.
  • I 2022 afsluttede omkring 4.700 elever et skoleoplæringsforløb. Knap to ud af tre stoppede i skoleoplæring i 2022, fordi de fik en aftale hos en virksomhed. Fordelingen mellem afslutningsårsager svarer nogenlunde til tidligere år.
  • Af de elever, som startede skoleoplæring i 2021, var 53 procent kun i skoleoplæring i tre måneder eller mindre. 13 procent var i skoleoplæring i mere end ét år. Andelen af uddannelsesaftaler om korte forløb har været stigende de seneste fire år, mens andel af lange forløb falder.