Hop til indhold

I en ny test- og evalueringsbank kan skolerne finde inspiration til, hvordan de kan støtte eleverne til at få det bedste ud af deres skolegang.

Test- og evalueringsbanken, som er en del af en politisk aftale om et fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem fra 2021, giver skolerne en samlet indgang til en række feedbackredskaber, ligesom den giver inspiration til, hvordan skolerne kan videreudvikle deres lokale arbejde med evaluering og feedback.

Test- og evalueringsbanken giver også inspiration til, hvordan skoler kan bruge de obligatoriske test til at give eleverne formativ feedback undervejs i deres læring, så eleverne kan se, at de rykker sig. Lærerne kan bruge deres indblik i elevernes udvikling til at tilpasse undervisningen.

Test- og evalueringsbanken

Test- og evalueringsbanken findes på emu.dk og er særligt rettet mod skoleledelse, pædagogisk personale og forvaltninger. 

Banken indeholder blandt andet.:

  • Dialogværktøjer til skoleledelse og lærerteams med inspiration til, hvordan skolerne kan styrke evalueringskulturen lokalt.
  • Konkrete redskaber til formativ evaluering.
  • Cases fra skoler.
  • Viden om formativ evalueringskultur.
  • Links til forskellige tests, og forslag til, hvordan de kan bruges formativt.

Formativ evaluering betegnes som ”evaluering for læring”, hvor hensigten er at vurdere, hvor eleven er i sin udvikling og læreproces med henblik på at tilpasse undervisningen til elevernes behov og på, at eleverne kan se, hvor de rykker sig.

Test- og evalueringsbanken (emu.dk)

Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem

Test- og evalueringsbanken er en udløber af aftalen om et fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem fra efteråret 2021. Aftalen består af en række delelementer og handler blandt andet om at understøtte, at alle elever støttes og stimuleres bedst muligt gennem deres skoletid samt at gøre det nemmere at få øje på elever med faglige udfordringer på et tidligt tidspunkt.

Ud over test- og evalueringsbanken indeholder aftalen blandt andet:

  • Meddelelsesbog til dialog mellem skole og hjem.
  • Skoleudviklingssamtaler og opfølgning mellem skole og kommune.
  • Risikotest for ordblindhed.
  • Screening for læsevanskeligheder.
  • Redskab til vurdering af tegn på høj begavelse.