Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i et tilsyn undersøgt, hvordan gymnasier træffer afgørelser om særlige prøvevilkår, hvilke typer af funktionsnedsættelser, elever der får særlige prøvevilkår, har, samt hvilke særlige prøvevilkår de tildeles. Tilsynet har taget udgangspunkt i den skriftlige prøve i dansk A ved sommerterminen 2022.

Tilsynet indikerer blandt andet på, at afgørelser om særlige prøvevilkår til gymnasieelever kun i begrænset omfang beror på en konkret vurdering, og elever uden funktionsnedsættelse i visse tilfælde tildeles særlige prøvevilkår.

På baggrund af tilsynet inviterer STUK ledere eller øvrige medarbejdere, der sidder med særlige prøvevilkår på de gymnasiale uddannelser, til et webinar med en drøftelse om særlige prøvevilkår. På mødet vil STUK gennemgå reglerne på området og tilsynets fund. Derudover vil STUK høre sektorens erfaringer med tildeling af særlige prøvevilkår til brug for det videre arbejde på området.

Webinaret afholdes på følgende to datoer:

  • 10. oktober 2023, kl. 15:00-16:00 - for udbydere af hhx, htx og eux
  • 11. oktober 2023, kl. 15:00-16:00 - for udbydere af stx, toårig stx og hf

Tilmelding til webinaret her

Tilmeldingsfristen for webinaret udløber fredag den 6. oktober klokken 10. Efter tilmeldingsfristens udløb vil en e-mail blive sendt med et link til webinaret til de personer, der har tilmeldt sig.

Udfordringer ved tildeling af særlige prøvevilkår

Styrelsens tilsyn indikerer på, at institutioner ikke i tilstrækkelig grad foretager en konkret vurdering af den enkelte elevs behov i forbindelse med afgørelser om særlige prøvevilkår. Til trods for at eleverne har meget forskelligartede funktionsnedsættelser, viser tilsynet, at stort set alle - 99 procent af de under-søgte elever - har fået deres prøvetid forlænget med 60 minutter. Samtidig viser tilsynet, at også elever uden funktionsnedsættelse tildeles særlige prøvevilkår. Det gælder for eksempel elever med visse lettere læsevanskeligheder, der ikke er konstateret ordblinde, hvorved de ikke er berettiget til særlige prøvevilkår.

Tilsynet viser desuden, at gymnasierne oplever en stigende efterspørgsel på særlige prøvevilkår. Andelen af prøver med forlænget tid i skriftlig dansk A er eksempelvis steget på alle de gymnasiale uddannelser (hf, toårig stx, htx, hhx og stx) målt over de seneste fem år. Andelen af prøver med forlænget tid i skriftlig dansk A ved sommerterminen 2022 var 25 procent på hf, 18 procent på toårig stx og 17 procent på htx.

Institutionerne, der er omfattet af tilsynet, har især tildelt særlige prøvevilkår til elever med disse typer funktionsnedsættelser: Ordblindhed (51 procent af eleverne), udviklingsforstyrrelser (27 procent af eleverne) og psykiske vanskeligheder (17 procent af eleverne). Dertil har 12 procent af eleverne en kombination af flere forskellige typer af funktionsnedsættelser.

 

Fakta om tildeling af særlige prøvevilkår på de gymnasiale uddannelser

Gymnasiale institutioner kan tilbyde særlige prøvevilkår til elever med funktionsnedsættelser med henblik på at ligestille dem med andre elever i prøve-situationer. Tildelingen af særlige prøvevilkår skal ske på baggrund af en konkret vurdering af elevens funktionsnedsættelse i forhold til prøveformen.

Formålet med tilsynet var at indsamle viden om, hvordan institutioner tildeler særlige prøvevilkår, udbrede kendskabet til reglerne og dermed understøtte en national standard for prøveaflæggelse på de gymnasiale uddannelser.

I tilsynet har STUK undersøgt andelen af prøver med forlænget tid ved den skriftlige prøve i dansk A i 2022 på alle landets gymnasiale institutioner. Til undersøgelsen har styrelsen desuden udvalgt 23 institutioner, som har indsendt oplysninger om, på hvilket grundlag de har tildelt særlige prøvevilkår ved prøven i skriftlig dansk A ved sommerterminen 2022.