Hop til indhold

Knap to tredjedele af eleverne på erhvervsuddannelserne har ved afslutningen af grundforløbets 2. del en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Således steg andelen fra 44 procent i 2020 til 65 procent. i 2022. Det viser nye tal fra Styrelsen for It og Læring.

For at sikre at flere elever gennemfører deres erhvervsuddannelse blev der i november 2020 indgået Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar, hvor der blandt andet blev fastlagt nationale målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler på grundforløbet. Intentionen er, at tidlig aftaleindgåelse skal fastholde eleverne ved at bidrage til mere sammenhængende uddannelse og dermed øge sandsynligheden for gennemførelse.

Der er store forskelle på tværs af de enkelte erhvervsuddannelser i forhold til andelen af elever, der indgår en uddannelsesaftale på grundforløbets 2. del. På alle uddannelser skal mindst 80 procent af eleverne ifølge trepartsaftalen have en uddannelsesaftale ved afslutning af grundforløbets 2. del senest ved udgangen af 2026. I 2022 opfyldte 68 ud af 98 uddannelser det gradvise indfasningsmål for året.

De nye tal viser således, at det går i den rigtige retning med indfrielsen af målsætningerne.

Figur 1: Andel elever med uddannelsesaftale ved afslutning af grundforløbets 2. del, 2020 – 2022.

Figur 1: Andel elever med uddannelsesaftale ved afslutning af grundforløbets 2. del, 2020 – 2022.

Kilde: Styrelsen for It og Læring

”Vi har som samfund hårdt brug for dygtige faglærte, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling og have kvalificeret personale til at yde omsorg for vores børn og ældre. Derfor er det afgørende, at vi får bugt med frafaldet på erhvervsuddannelserne. Det er især i overgangen fra grundforløb til hovedforløb, at vi taber eleverne. Derfor er jeg glad for at se, at flere elever får læreplads allerede på grundforløbet. Det giver tryghed for den enkelte elev, og forhåbentlig kan det også være med til at mindske frafaldet, så vi kan få flere dygtige faglærte ud på arbejdsmarkedet. Der venter gode jobs til dem i den anden ende,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Figur 2: Uddannelser med størst stigning i andelen af elever med uddannelsesaftaler ved afslutning af grundforløbets 2. del, 2021-2022.

Figur 2: Uddannelser med størst stigning i andelen af elever med uddannelsesaftaler ved afslutning af grundforløbets 2. del, 2021-2022.

Note: Der indgår kun uddannelser, hvor mere end 20 elever, har afsluttet grundforløbets 2. del i 2022. Kilde: Styrelsen for It og Læring

På 15 uddannelser (med mere end 20 elever på landsplan), som har haft størst fremgang det seneste år, er der sket en stigning i andelen af indgåede uddannelsesaftaler på over 20 procentpoint jf. figur 2.

Fakta om målsætningerne

Med trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020 er der fastsat mål om, at mindst 60 procent af eleverne skal have en uddannelsesaftale efter 15 undervisningsuger på grundforløb 2, og mindst 80 procent af eleverne skal have en uddannelsesaftale ved afslutningen af grundforløb 2.

Derudover er der fastsat særskilte målsætninger for merkantile erhvervsuddannelser gennemført med eux-forløb og indfasningsmål for hvert enkelt uddannelse. Alle udbydere af grundforløb 2 og det merkantile studiekompetencegivende euxforløb på den pågældende uddannelse er omfattet af målsætningerne, som trådte i kraft ved lov 1. januar 2022. Målsætningerne indfases gradvist frem mod 2026, hvor alle uddannelser på alle institutioner skal leve op til dem.

Læs mere om målsætningerne på ministeriets hjemmeside og find flere tal her (uddannelsesstatistik.dk)