Hop til indhold

Hvert år deltager folkeskolens elever i den nationale trivselsmåling. Trivselsmålingen undersøger elevernes faglige og sociale trivsel. 

Dette års måling blandt eleverne i folkeskolens 4.-9. klasse viser, at eleverne generelt er glade for at gå i skole. Samtidig er der et mindre fald i trivslen siden sidste skoleår. Dette er en fortsættelse af en lille nedadgående udvikling i folkeskoleelevernes skoletrivsel, som trivselsmålingen har vist siden 2015. 

Konkret viser resultaterne, at den generelle trivsel er 3,6 i skoleåret 2022/23 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den bedst mulige trivsel. I skoleåret 2021/22 lå den generelle trivsel på 3,7. Samtidig viser trivselsmålingen, at andelen af folkeskoleelever med højest generel trivsel var 93 procent i 2015/16 mod 89,8 procent i 2021/22. Det er ikke muligt på baggrund af trivselsmålingen at pege på årsagen til, at færre elever er glade for gå i skole i dag. 

På baggrund af trivselsmålingen udregnes fire differentierede indikatorer, der grupperer spørgsmålene i ’faglig trivsel’, ’social trivsel’, ’støtte og inspiration’ og ’ro og orden’. Eleverne oplever den højeste trivsel inden for indikatoren ’social trivsel’, der samlet set ligger på 3,9. Der ses dog også et fald i den ’sociale trivsel’. I skoleåret 2021/22 var denne 4,0, mens den i 2019/20 var 4,1.

Trivselsindikatorer

Trivselsmålingen afvikles hvert år i perioden fra 20. januar til 20. marts.

Der er udarbejdet fire indikatorer på baggrund af 29 af de 40 spørgsmål, som stilles til eleverne på 4.-9. klassetrin samt en samlet indikator for generel trivsel.

  • Faglig trivsel – omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Social trivsel – omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. 
  • Støtte og inspiration – omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. 
  • Ro og orden – omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse. 

Generel skoletrivsel – er en samlet indikator bestående af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer. 

Trivselsscoren angives på en skala fra 1 til 5, hvor 1 udtrykker den lavest mulige trivsel og 5 udtrykker den højest mulige trivsel.