Hop til indhold

Der er behov for anbefalinger til, hvordan skoler og institutioner undgår, at eleverne snyder ved brug af ChatGPT og andre digitale hjælpemidler. 

Derfor nedsætter børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye nu en ekspertgruppe, der skal undersøge, hvordan de digitale hjælpemidler kan påvirke prøverne på landets skoler og uddannelsesinstitutioner. 

Ekspertgruppen dækker grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser. Efter planen afrapporterer ekspertgruppen til børne- og undervisningsministeren i marts 2024. Ekspertgruppen skal hovedsageligt fokusere på risikoen for snyd ved prøverne, men ChatGPT påvirker også undervisningen, hvorfor anbefalinger også kan omhandle dette.

”Kunstig intelligens er allevegne i vores samfund, og chatbots er kommet for at blive – også i uddannelsessystemet. Men vi skal undgå, at de bruges som snyd til eksamen. Det er en diskussion, der kører i mange af verdens lande, for det er ny teknologi, vi som samfund skal lære at forholde os til. Derfor forstår jeg godt, at der også er mange i Danmark, der efterspørger retningslinjer for anvendelsen af de nye digitale værktøjer som ChatGPT. Jeg har bedt en gruppe eksperter om at rådgive regeringen og komme med nogle anbefalinger på det her område,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

Tidligere formand for Danske Gymnasier og tidligere rektor på Gefion Gymnasium Birgitte Vedersø skal som formand lede ekspertgruppen. 

Gruppen består af en erfaren underviser fra hver af de omfattede områder, folkeskolen samt ungdoms- og voksenuddannelser: Mette Andreasen, underviser ved International Business College og formand for Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening, Inger Bo Augustinus, underviser ved AOF Center Fyn og mangeårigt medlem af opgavekommissionen i matematik på FVU samt en folkeskolelærer. 

Herudover deltager Hanne Leth Andersen, som er rektor på Roskilde Universitet, professor i universitetspædagogik og har et indgående kendskab til prøver og deres formål, Tine Wirenfeldt Jensen, der har forsket i plagiatforståelser og skriveidentiteter, Bent Meier Sørensen fra Copenhagen Business School, der har beskæftiget sig med digitaliseringens betydning i undervisningssammenhæng, Jan Damsgaard fra Copenhagen Business School, der er cand.scient. i datalogi og har bred viden om digitalisering i relation til erhvervslivet og samfundsøkonomi samt Per Størup Lauridsen, der er cand.it. i webkommunikation og har teknisk indsigt i ChatGPT i undervisningssammenhænge – særligt i forbindelse med sit virke som it-underviser på gymnasialt niveau. 

Ud over ekspertgruppen er ministeriet allerede i gang med initiativer omkring vejledning til sommerens prøver, således at reglerne står tydelige for eleverne. Ministeriet arbejder også bredt med at afdække mulighederne for at imødegå snyd med digitale hjælpemidler ved prøverne.

Faktaboks

ChatGPT er en chatbot baseret på kunstig intelligens, som blev lanceret i slut-ningen af 2022. Chatbotten kan på få sekunder generere prøvebesvarelser og skriftlige afleveringer af høj kvalitet og udfordrer på den måde bedømmelsen af elevernes arbejde. ChatGPT tilslutter sig rækken af digitale hjælpemidler, som ligeledes mærkbart kan forbedre opgavebesvarelser, fx Google Oversæt og Words avancerede grammatikfunktioner.