Hop til indhold

Alle landets kommuner kan nu søge om at tilbyde elever forløb, hvor de i 8. og 9. klasse kan skifte fag i folkeskolen ud med valgfag på en erhvervsuddannelse. Tidligere forsøg med sådanne forløb har styrket elevernes motivation for at gå i skole og givet dem lyst til at tage en ungdomsuddannelse. 

Siden 2020 har udvalgte elever i 8. og 9. klasse modtaget undervisning i færre fag i folkeskolen, mens de sideløbende er blevet undervist i valgfag på erhvervsud-dannelser som en del af forsøget eud 8/9. De foreløbige resultater fra forsøget har medført, at samtlige kommuner nu får mulighed for at tilbyde elever ordningen.

Erfaringerne fra forsøget er overordnet set positive, både hvis man spørger lærere, forældre og eleverne selv. Eleverne, der er blevet tilbudt ordningen, har tidligere haft et højt fravær og lav motivation for at gå i skole. Men for stort set alle elevers vedkommende har dette rykket sig, efter de blev en del af eud 8/9. 

Elevernes motivation for at gå i skole er vokset, og de trives generelt bedre. Det kan blandt andet skyldes, at eleverne oplever, hvorfor det er vigtigt med fag som matematik eller fysik, når de arbejder mere praktisk med fagenes indhold på erhvervsskolen, ligesom det kan skyldes, at de får bedre relationer til både klassekammerater og lærere. 

”Vi skal hele tiden huske de elever, som ikke lærer bedst ved at sidde stille i klasseværelset hele dagen. Derfor er jeg glad for, at alle kommuner nu kan komme til at tilbyde eleverne i 8. og 9. klasse de her praktiske forløb. Jeg håber virkelig, at mange kommuner griber muligheden og ansøger om at deltage i eud 8/9”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.  

Læs mere om de foreløbige resultater fra forsøget med eud 8/9 i den erfaringsopsamling, som Danmarks Evalueringsinstitut udgav i begyndelsen af marts 2023 (EVA.dk)

Rammeforsøg med eud 8/9

I eud 8/9 får udvalgte elever i 8. og 9. klasse undervisning i færre fag i folke-skolen (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) og mere undervisning i valgfag på en erhvervsskole. Den reducerede fagrække betyder, at elever i eud 8/9 skal til optagelsessamtale for at blive optaget på en ungdomsuddannelse, fordi de ikke har en fuld afgangseksamen fra folkeskolen.

Eud 8/9 skal afprøve, om den målrettede undervisning får flere elever til at gennemføre 9. klasse og søge en erhvervsuddannelse. Tre kommuner har deltaget i rammeforsøget i skoleårene 2020/21-2022/23 med i alt 101 elever. Forsøget udmeldes nu på ny, så alle landets kommuner igen får mulighed for at tilbyde ordningen. Der er allerede afsat puljemidler til delvis dækning af kommunernes udgifter i 2023.