Hop til indhold

En ny vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet skal bidrage til, at elevers ret til at blive inddraget i forbindelse med en eventuel udskrivning bliver efterlevet af skolerne. Vejledningen er målrettet fri- og privatskolers, efterskolers og frie fagskolers procedurer for udskrivning. 

Vejledningen beskriver, hvordan skolerne kan tilrettelægge en proces, så elev og forældre bliver hørt om udskrivningen og får mulighed for at fremsætte sine egne synspunkter, som skal indgå i skolens overvejelser om udskrivning. 

Vejledningen giver samtidig et overblik over, hvad skolen bør være særligt opmærksom på i forbindelse med udskrivning af elever. 

"Det må ikke være sådan, at et barn pludselig får at vide, at nu er du ikke længere elev her. Man skal inddrages først. Den opdaterede vejledning skal fremadrettet hjælpe med at sikre, at eleven bliver hørt, hvis en skole ønsker at udskrive eleven” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. 

Vejledningen er en revideret udgave af Børne- og Undervisningsministeriets vejledning ”Sådan inddrages eleverne – FN’s Børnekonvention og de frie skoler”. Vejledningen er revideret på baggrund af regler om inddragelse forud for udskrivning, der trådte i kraft i 2021 i fri- og privatskoleloven samt efterskoleloven.

Link til vejledningen (pdf)