Hop til indhold

I tilsynsberetningen for 2022 kan du bl.a. læse om de nye tiltag, der er iværksat i det første år inden for rammerne af ’STUK tilsynsstrategi for 2022-2024’. Fælles for tiltagene er, at de alle har strategiens to pejlemærker for øje: 1) STUK sætter elever og kursister først, og 2) STUKs tilsyn og vejledning er konkret og anvisende.   

Du kan i afsnittet tilsynenes samlede virkning læse om udviklingen på de skoler og institutioner, der har været i tilsyn. I tillæg hertil kan du også orientere dig i den feedback, STUK har modtaget fra de institutioner, der har været i tilsyn, og deres oplevelse af at være i tilsyn. Endelig kan du læse, hvilke læringspunkter STUK har gjort sig som følge af de gennemførte tilsyn på hvert uddannelsesområde. 

Læs hele tilsynsberetningen for 2022 (pdf)

Læs STUKs tilsynsstrategi for 2022-2024 (stukuvm.dk)

Hvad er en tilsynsberetning?

Tilsynsberetningen er en samlet afrapportering af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsynsaktiviteter i det forgange år. Tilsynsberetningens formål er at gøre en samlet årlig status på styrelsens tilsynsarbejde- og resultater samt kommunikere disse resultater i samlet form til hovedinteressenter og institutioner på tilsynsområderne. 

Beretningen redegør for, hvordan STUKs tilsyn er forløbet i det forgangne år, herunder hvilke tilsyn, der er blevet gennemført, hvad de særligt har handlet om, hvilken virkning tilsynene har haft i undervisningssektoren, og hvordan sektoren har oplevet tilsynene. Ligesom du også kan læse STUKs egne læringspunkter fra de gennemførte tilsyn.