Hop til indhold

Nu tilføjes rigsfællesskabet og Holocaust til historiekanonen i folkeskolen. Dermed bliver det obligatorisk at undervise i de to punkter i folkeskolens historieundervisning. Begge kanonpunkter træder i kraft fra skoleåret 2023/2024.

De faglige kanonudvalg har givet anbefalinger til, at folkeskolens historiekanon får et nyt punkt med titlen ”Nordatlanten og rigsfællesskabet”, og at Holocaust integreres i punktet om Augustoprøret og jødeaktionen 1943 med den nye titel ”Holocaust, jødeaktionen og augustoprøret i 1943”.

Initiativet til det nye kanonpunkt om rigsfællesskabet udspringer af en aftale om justering af folkeskolen fra 2019, hvor det fremgår, at der til den eksisterende historiekanon skal tilføjes et kanonpunkt om Grønland og Færøerne i rigsfællesskabet.

Tilføjelsen af Holocaust til det eksisterende kanonpunkt udspringer af den handlingsplan mod antisemitisme, som den tidligere regering præsenterede i januar 2022.

”Rigsfællesskabet med Grønland og Færøerne er en væsentlig del af vores fælles historie, nutid og fremtid, og er med til at definere, hvem vi er. Det skal man selvfølgelig lære om i folkeskolen. Tilføjelsen af Holocaust til historiekanon er med til at understrege vigtigheden af, at alle børn og unge kender til de uhyrlige forbrydelser, der prægede Europa op til og under 2. Verdenskrig. Det er helt centralt, at alle børn og unge rustes til at sige fra over for antisemitisme og alle andre former for intolerance”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Læs mere om kanonudvalget om rigsfællesskabet.

Læs mere om kanonudvalget om Holocaust.

Tilføjelse af kanonpunkt om rigsfællesskabet

Nedenfor fremgår kanonpunktets titel og vejledende beskrivelse.

Nordatlanten og rigsfællesskabet

Det danske rige består i dag af Danmark, Færøerne og Grønland og er siden 1990’erne blevet kaldt rigsfællesskabet. Dette er resultatet af en historie om nordisk ekspansion og interesser i Nordatlanten, der har rødder tilbage til vikingetiden. Udviklingen frem mod det nuværende rigsfællesskab startede med indførsel af hjemmestyre på Færøerne i 1948 og ophævelsen af Grønlands kolonistatus i 1953. Rigsfællesskabet er således både en rest af dansk kolonihistorie og en nutidig statsretlig konstruktion med tre lande med forskelle og ligheder inden for historie, kultur og politik.

Tilføjelse af Holocaust til det eksisterende kanonpunkt om Augustoprøret og jødeaktionen 1943

Nedenfor fremgår kanonpunktets titel og vejledende beskrivelse.

Holocaust, jødeaktionen og augustoprøret i 1943

Holocaust er det nazistiske, systematiske folkemord på millioner af mennesker, hvoraf mindst 6 mio. var jøder. Det fandt sted i perioden 1941 til 1945. Den 29. august 1943 opgav den danske regering formelt samarbejdspolitikken med Tyskland. Derved blev det muligt for den tyske besættelsesmagt, som en del af Holocaust, at iværksætte en aktion mod de godt 7000 jøder i Danmark.

Om historiekanon

I 2009 blev der udviklet en historiekanon med i alt 29 kanonpunkter, som skoler skal undervise i. Kanonpunkterne er historiske nedslag, der markerer brud, forandring, eller begivenheder, der er tillagt symbolsk betydning for et bredere historisk fænomen. Eleverne skal i løbet af 3. til 9. klasse stifte bekendtskab med alle kanonpunkterne i faget historie. Kanonpunkterne kan være med til at støtte elevernes kronologiske overblik og sammenhængsforståelse. Punkterne skal være en del af undervisningen, men behøver ikke at indgå med lige stor fylde. Historiekanon kommer i sin opdaterede form til at bestå af i alt 30 kanonpunkter.

Den opdaterede bekendtgørelse om Fælles Mål, som regulerer kanonlisten, udstedes i uge 24, og herefter vil opdateret materiale være tilgængelig på emu.dk