Hop til indhold

Formålet er at beskytte 0-6 årige børn fra potentielle negative konsekvenser, der kan være relateret til et øget skærmbrug. Det gælder bl.a. risikoen for at passivere børn, mistrivsel og koncentrationsbesvær.

Andelen af 3-årige, som bruger mere end 1 time om dagen på computer, tv, YouTube eller iPad, er steget fra 29 pct. i 2009 til 52 pct. i 2021, viser en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre udført af VIVE i 2022.

Læs spørgeskemaundersøgelsen af VIVE (2022) om Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel (vive.dk) 

Skærme er også blevet en del af hverdagen i nogle vuggestuer og børnehaver.

”Der har været en kraftig stigning i børns skærmforbrug de seneste år. Der er ikke nogen grund til, at de også sidder med en iPad nede i vuggestuen. Så er det bedre, at børn leger med togbane, bygger sandslotte og ser hinanden i øjnene. I dag sender lovgivningen og myndighederne et signal om, at skærme er relevante i vuggestuer og børnehaver. Det mener jeg er helt forkert. Derfor vil jeg nu tage initiativ til at ændre loven”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Konkret skal den ændrede lovgivning sikre, at børn, der er optaget i et dagtilbud i videst muligt omfang ikke anvender skærme eller eksponeres for skærme i den tid, de er i tilbuddet.

Lovændringen skal ikke omfatte personalets kommunikation med forældrene via AULA, telefon og iPads eller det pædagogiske arbejde, som ikke involverer børnene som f.eks. personalemøder, arbejdet med den pædagogiske læreplan, opfølgning på tilsynsbesøg, møder i forældrebestyrelsen mv. Personalets anvendelse af skærme til øvrige administrative formål vil heller ikke være omfattet.

Det skal afklares nærmere, hvordan reglerne konkret skal afgrænses og administreres. 

Børne- og undervisningsministeren ønsker i tillæg til lovændringen også at nedlægge eksisterende digitaliseringsfremmende initiativer på dagtilbudsområdet, herunder bl.a. Netværk for digitale teknologier i dagtilbud etableret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2021.