Hop til indhold

Studieture er meget brugt på de gymnasiale uddannelser og har, ud over at bidrage fagligt til elevernes udvikling, også et vigtigt socialt formål. Det er problematisk, hvis dyre studieture med en høj egenbetaling medfører, at nogle elever ikke deltager. 

Derfor har børne- og undervisningsministeren sendt et brev til alle offentlige institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser, med en opfordring til at overveje valg af destination, transportform, indhold mv. for at holde udgifterne på et fornuftigt niveau. 

Regeringen har ikke aktuelle planer om at ændre lovgivningen med henblik på at indføre et prisloft for egenbetaling på studieture, da regeringen har tillid til, at institutionerne er lydhøre over for opfordringen.  

 ”Det må ikke være forældrenes indtægt, der afgør, om gymnasieelever kan komme på studietur. Derfor bør egenbetalingen ikke skrues så meget i vejret, at den enlige mors børn må fravælge studieturen. Det synspunkt har jeg en klar forventning om, at skolerne naturligvis følger. Jeg vil nemlig helst undgå at skulle regulere alle detaljer fra ministeriet. Jeg er tilhænger af frihed under ansvar,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.