Hop til indhold

Fra næste skoleår får Nørre Gymnasium og NEXT Københavns Mediegymnasium mulighed for at udbyde nye lokale studieretninger. Det har børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye besluttet.

Der er med gymnasiereformen givet mulighed for, at et gymnasium med et helt særligt fagligt uddannelsesmiljø eller en bestemt faglig ekspertise kan få godkendt udbud af en lokal studieretning. Det er et krav, at der er tale om udvikling af særlige lokale styrkepositioner eller studieretninger, der er så specialiserede, at de udelukkende bør udbydes et eller få steder i landet. På den baggrund godkendes der typisk kun ganske få nye lokale studieretninger hvert år.

Børne- og Undervisningsministeriet har i år modtaget 16 ansøgninger fra gymnasiale institutioner med ønske om at udbyde en ny lokal studieretning eller forlænge tidligere godkendte lokale studieretninger. Af de indkomne ansøgninger har børne- og undervisningsministeren godkendt to nye lokale studieretninger:

  • NEXT Københavns Mediegymnasium (htx): Teknologi A og mediefag A
  • Nørre Gymnasium (stx): Matematik A og billedkunst A

Ministeren har desuden besluttet, at otte tidligere godkendte lokale studieretninger forlænges for en femårig periode:

  • Brøndby Gymnasium (stx): Samfundsfag A og idræt A
  • Gefion Gymnasium (stx): Engelsk A, samfundsfag A og billedkunst A
  • Hvidovre Gymnasium og HF (stx): Engelsk A og mediefag A
  • Morsø Gymnasium (stx): Engelsk A og dramatik A
  • Sankt Annæ Gymnasium (stx): Musik A og dramatik A
  • Slagelse Gymnasium (stx): Samfundsfag A og idræt A
  • Viborg Gymnasium (stx): Mediefag A, informatik B og engelsk A/matematik A
  • Ørestad Gymnasium (stx): Engelsk A og mediefag A