Hop til indhold

Regeringen vil tilbagerulle de nye regler for fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser, så kriteriet om forældres indkomst ikke længere er gældende. Det fremgår af regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark”.

Næste skoleår fordeles der kun efter transporttid

Der er ikke længe til, at den næste årgang af gymnasieelever skal søge optagelse, og implementeringen af den nye elevfordelingsmodel er allerede i fuld gang. Derfor vil regeringen fremsætte et hastelovforslag med en foreløbig og midlertidig løsning for skoleåret 2023/2024, således at fordelingen efter forældres indkomstniveau udgår som kriterium i fordelingen. Ændringerne forudsætter, at lovforslaget bliver vedtaget, inden ansøgningsprocessen går i gang.

På grund af den korte tidshorisont vil ændringerne medføre, at ansøgningsperioden for optagelse til en ungdomsuddannelse i foråret 2023 bliver kortere end normalt, og at ansøgningsfristen bliver udskudt. Konkrete datoer vil blive meldt ud, når de ligger fast.

Fordelingen vil fortsat skulle foregå i den nye landsdækkende fordelingsmodel administreret af Børne- og Undervisningsministeriet og ikke i fordelingsudvalg, som det foregik inden vedtagelsen af de nuværende nye regler. Desuden vil den centrale fordeling både omfatte de almene og de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Der vil med den foreslåede ændring blive fordelt efter transporttid i hele landet, hvis der er flere ansøgere end pladser. 

Understøttelsen af små gymnasier fastholdes

De tiltag fra den nye model, der sigter efter, at gymnasier i de mindre befolkede områder ikke lukker, fastholdes også. Det vil sige, at den nye model for kapacitetsfastsættelse ikke ændres. 

Dermed påvirker regeringens foreslåede ændringer ikke den igangværende proces for kapacitetsfastsættelse, som gymnasierne, regionerne og Børne- og Undervisningsministeriet er i fuld gang med.

På længere sigt vil regeringen præsentere en ny model for elevfordeling

De foreslåede ændringer om at fjerne forældreindkomst er midlertidige og gælder kun for optaget til skoleåret 2023/2024. Regeringen vil på et senere tidpunkt fremsætte et lovforslag, som varigt fjerner forældreindkomst som kriterium, så det kan have virkning fra fordeling til skoleåret 2024/25. Derudover vil regeringen senere præsentere en helt ny model, der har til formål at modvirke en skæv elevsammensætning især i de større byer.