Hop til indhold

Guidet fælleslæsning, skrivesucces for elever med ordblindhed og motorik i indskolingen. Det er nogle af de indsatser, der nu får støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningspulje.

Projekterne skal udvikle viden til gavn for alle landets skoler. Der skal også udvikles nye undervisningsmaterialer, der for eksempel kan inspirere undervisere i at støtte svage læsere og elever med ordblindhed. Det er blandt andre Videnscenter om handicap, Læseforeningen og en række professionshøjskoler, der i år modtager støtte fra puljen.

Hvert år støtter Børne- og Undervisningsministeriet nye aktiviteter inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud. I år kunne der søges om støtte til projekter inden for et eller flere af følgende fem temaer:

  1. Elever med ordblindhed
  2. Voksne med ordblindhed
  3. Inklusion af ordblinde i værkstedsbaseret undervisning på FGU og erhvervsuddannelserne
  4. Understøttelse af svage læsere
  5. Bevægelse i grundskolen

Børne- og Undervisningsministeriet har modtaget 77 projektansøgninger om støtte, og 19 projekter har fået tilsagn om i alt 29 millioner kroner.  

Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler

Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler er en del af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Puljen har til formål at støtte aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud.

I 2022 kunne der søges om støtte fra udlodningsmidlerne i to forskellige puljer: