Hop til indhold

Forud for at ekspertgruppen om ChatGPT og andre digitale hjælpemidler afleverer deres endelige anbefalinger til ministeren i marts 2024, kommer gruppen nu med foreløbige anbefalinger til, hvordan skoler og institutioner allerede nu kan håndtere de digitale hjælpemidler.

Konkret anbefaler ekspertgruppen frem mod sommerens prøver 2024, at: 

  • Skoler og institutioner genbesøger deres praksis for sikker prøveafvikling og tilsyn, herunder ved for eksempel lokal implementering af monitoreringsværktøjer til de skriftlige prøver. 
  • Børne- og Undervisningsministeriet undersøger, om der kan opstilles vejledende systemkrav til lokalt benyttede IT-monitoreringsværktøjer, der kan beskytte mod snyd og sikre en national standard for prøveafvikling.  
  • Børne- og Undervisningsministeriet prioriterer allerede afsatte forsøgs- og udviklingsmidler til at undersøge, om det er muligt at afvikle prøver i beskyttede digitale miljøer, hvor kunstig intelligens og digitale hjælpemidler ikke kan benyttes.
  • Skoler og institutioner sætter fokus på lærernes viden om digital teknologi, for eksempel gennem oplæg om emnet.
  • Skoler og institutioner inddrager viden om kunstig intelligens og digitale hjælpemidler i undervisningen og ved fælles arrangementer med eleverne. Denne dialog skal styrke relationen mellem elev og lærer og tydeliggøre disse nye arbejdsformers bidrag til fagligheden og modvirke snyd ved prøverne. 

Ekspertgruppen om ChatGPT og andre digitale hjælpemidler skal aflevere anbefalinger til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye om, hvordan skoler og institutioner kan tilrettelægge deres prøver i lyset af den digitale udvikling. Formålet med prøver er at evaluere resultaterne af mange års undervisning, og ekspertgruppen er optaget af, at læring er i fokus. Ekspertgruppen lægger i deres anbefalinger derfor vægt på sammenhængen mellem undervisning og prøver. 

”Min ambition er både, at eleverne lærer om den nye teknologi i skolen. Samtidig med at vi skal afvikle troværdige prøver uden snyd. Jeg er derfor meget glad for ekspertgruppens foreløbige anbefalinger og ser frem til deres endelige forslag. Vi skal ikke frygte kloge maskiner. Vi skal frygte dumme mennesker,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Læs ekspertgruppens foreløbige anbefalinger (pdf)