Hop til indhold

På mange uddannelsesinstitutioner diskuterer man, om mobiltelefoner skal indsamles i undervisningen, og om brugen af computere fylder for meget. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udgiver nu en række anbefalinger, der kan understøtte og inspirere skolerne i lokalt at håndtere udfordringer med skærme i undervisningen.

Anbefalingerne sigter mod at minimere risikoen for, at eleverne bliver distraheret af mobiltelefoner og andre skærme i undervisningen, og mod at skolerne har fokus på en god balance mellem digital og analog undervisning. Formålet med anbefalingerne er at give en ramme for dialog om, hvordan man på hver enkelt skole bedst muligt kan håndtere udfordringer med digital distraktion og opnå en god balance mellem digital og analog undervisning. Anbefalingerne er suppleret af praktiske eksempler fra skoler, der har arbejdet med problemstiller med brug af skærme.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anbefaler: 

Skolen fastlægger fælles rammer for brug af skærme

1. Ledelsen skal sætte retning for skærmbrug på skolen

2. Inddrag lærere og elever i dialogen om skærme

3. Skab overblik over skolens skærmbrug som udgangspunkt for dialogen

4. Lad fokus på skærmbrug bidrage til elevernes digitale dannelse

Skolen beslutter, hvordan digital distraktion begrænses

5. Indfør principper for mobiltelefoner

6. Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider (firewall)

7. Lad computeren være lukket ved undervisningens start

8. Brug mindre skærm i gruppearbejde*

Skolen sikrer en god balance mellem det analoge og digitale

9. Brug kun skærme, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt

10. Giv mere plads til skærmfrie perioder i undervisningen

11. Vær opmærksom på skærmbrug ved elevernes hjemmearbejde*

12. Skab attraktive alternativer til det digitale i pauser og sociale sammenhænge

*Disse indgår ikke i anbefalingerne til FGU, da de i mindre grad er relevante ift. uddannelsens pædagogik og didaktik.

”Unge fortjener en skoledag, hvor man ikke distraheres, og hvor der er mulighed for fordybelse. Det kræver, at man engang imellem låser mobiltelefonerne inde eller lukker den bærbare computer. Anbefalingerne bliver nu sendt til rektorer og skoleledelser. Og jeg har en klar forventning om, at man lokalt får formuleret regler efter inddragelse af lærere og elever. Der skal være mindre skærm og mere skole," siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye

Anbefalingerne tager udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, da de langsigtede konsekvenser af børn og unges stigende skærmbrug ikke er tilstrækkeligt veldokumenterede.

Om anbefalingerne på ungdomsuddannelser og FGU

Anbefalingerne udkommer i tre publikationer til: 

  • Gymnasier
  • Erhvervsuddannelser
  • Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har inddraget eksterne eksperter og praktikere med viden om og erfaring med pædagogik, didaktik, digital og analog læring samt klasseledelse, for at kunne udarbejde anbefalingerne. Derudover har styrelsen inddraget Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil offentliggøre anbefalinger til grundskolen og fritidstilbud i starten af 2024.

Skærmbrug på de gymnasiale uddannelser (pdf)

Skærmbrug på erhvervsuddannelserne (pdf)

Skærmbrug på FGU (pdf)