Hop til indhold

I april 2023 indgik alle Folketingets partier en aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen fra skoleåret 2024/2025. I stedet vil det være de gældende karakterkrav, der videreføres som en del af adgangsforudsætningerne på ungdomsuddannelserne, der skal afgøre, hvorvidt man bliver optaget eller ej. 

Aftalen vil også indebære en lokalt tilrettelagt vejledningsindsats, som skal give eleverne forudsætninger for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse. Samtidig aftalte aftalekredsen, at der ikke længere skal udarbejdes en studievalgsportfolio i 8. - 10. klasse.

Ministeriet får løbende henvendelser om ændringer af uddannelsesparathedsvurderingen, spørgsmål til hvornår de nye bestemmelser vil træde i kraft, og hvordan skolerne vil skulle forholde sig til bestemmelserne indtil da. 

Et udkast til lovforslag er sendt i offentlig høring, og det er således muligt at se lovudkastet samt finde svar på ofte stillede spørgsmål ved at følge nedenstående links. Her kan du for eksempel få svar på, hvordan elever i 8. klasse i skoleåret 2023/24 vil skulle uddannelsesparathedsvurderes.