Hop til indhold

Hvordan kan vi forebygge mistrivsel og sårbarhed blandt børn og unge? Hvordan styrker vi fællesskaber og stærke relationer? Og hvad betyder sociale medier for børn og unges trivsel? Det er nogle af de spørgsmål, Trivselskommissionen, som regeringen netop har nedsat, skal se på. Kommissionen følger op på intension i regeringsgrundlaget om en kommission for de gode børne- og ungeliv.

En række tal og undersøgelser har de senere år peget på stigende udfordringer med mistrivsel blandt børn og unge. Nye tal viser, at selvom de fleste børn og unge har det godt, oplever knap halvdelen af unge i alderen 16-25 år en grad af mistrivsel, mens stadigt flere børn og unge føler sig ensomme. Samtidig er der sket en stor stigning i børn og unges forbrug af digitale medier.

Rasmus Meyer, som til daglig er forstander på Krogerup Højskole, bliver formand for kommissionen. Kommissionen består desuden af praktikere, der til hverdag arbejder med børn og unge, repræsentanter fra foreningslivet, forskere med bred viden om børn og unges trivsel på tværs af arenaer i børn og unges liv og to børne- og ungerepræsentanter. 

Kommissionen, hvis målgruppe er børn mellem 0-25 år, skal se på fire overordnede temaer: 

 1. Fællesskaber og relationer
 2. Tidlig indsats og forebyggelse
 3. Livsmod og robusthed 
 4. Det gode digitale liv

Kommissionen skal have blik for eventuelle forskelle på køn, sociale forhold og etnicitet i sit arbejde. Kommissionen skal også se på omfang og årsager til den stigende mistrivsel. 

Kommissionen skal løbende komme med sine anbefalinger og skal senest afslutte sit arbejde ved udgangen af 2024.

I anledning af nedsættelsen af kommissionen skal kulturministeren, børne- og undervisningsministeren og digitaliserings- og ligestillingsministeren i dag kl. 13.30 besøge GAME i København, som er en international NGO, der arbejder for social forandring gennem gadeidræt. GAME gør en særlig indsats for børn og unge i udsatte boligområder. Khalil Abdeddaim, frivillig træner i GAME, og Marie Holt Hermansen, sidder i kommissionen og vil også være til stede under besøget. 

”I sidste ende skal et samfund måles på om mennesker lever muntre, virksomme og meningsfulde liv. Derfor glæder det mig, at regeringen har nedsat denne kommission, der skal kigge på, hvordan vi skal skabe gode liv for børn og unge – og det glæder mig, at så mange vidende mennesker har sagt ja til at deltage i arbejdet. Til en start skal vi sammen blive klogere på udfordringer, senere vil vi komme med en række anbefalinger” siger formand Ramus Meyer.

”Der er ikke én løsning på problemerne med den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Derfor nedsætter vi nu Trivselskommissionen, som både skal give bud på årsager til, hvorfor nogle børn og unge oplever mistrivsel, og komme med anbefalinger til, hvordan vi skaber mere trivsel for danske børn og unge. Her kan kulturen i den grad bidrage. Kulturområdet er fyldt med gode oplevelser og ildsjæle i det danske foreningsliv, som skaber fællesskaber og glæde. Vi skal også have set nærmere på børn og unges brug af sociale medier og skærmbrug” siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

”De fleste børn og unge i Danmark har det heldigvis godt. Det skal vi ikke glemme. Mange har venner og er glade for at gå i skole. Mange er aktive i fritiden og har et godt helbred. Men undersøgelser viser samtidig, at mistrivsel blandt børn og unge er en voksende udfordring. Det skal vi tage mere alvorligt. Kommissionen skal gøre os klogere på, hvad vi konkret kan gøre for at hjælpe de børn og unge, som ikke har det godt,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

”Mistrivsel blandt børn og unge er en helt central udfordring i vores samfund. Jeg ser frem til, at Trivselskommissionen kan gøre os klogere på, hvad der driver den stigende mistrivsel blandt børn og unge og særligt blandt piger. Det gælder især i forhold til sociale medier, og hvordan vi som regering kan understøtte det gode digitale liv,” siger digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre.

Læs hele kommissoriet (pdf) 

Kommissionens medlemmer:

 • Rasmus Meyer (formand), forstander på Krogerup Højskole
 • Marie Holt Hermansen, forhenværende formand for DanskeSkoleelever
 • Khalil Abdeddaim, playmaker (frivillig træner), GAME
 • Hanne Kirk, programleder, COOP Crew
 • Karin Ingemann, udviklingschef, Danmarks Idrætsforbund 
 • Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd 
 • Andreas Rasch Christensen, forskningschef, VIA University College
 • Simon Calmar Andersen, chef i TrygFondens Børneforskningscenter, professor i Statskundskab,Aarhus Universitet 
 • Lene Tanggaard, rektor, Designskolen Kolding
 • Vibeke Jenny Koushede, professor og institutleder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet 
 • Mie Oehlenschläger, uafhængig tech- og policyrådgiver

 

Kommissionen kan løbende inddrage yderligere eksperter, praktikere, organisationer, for eksempel fra det organiserede fritidsliv, til at kvalificere arbejdet og anbefalingerne. Kommissionen har for eksempel mulighed for at nedsætte et repræsentativt børne- og ungepanel og afholde et børne- og ungetopmøde.

Læs mere om Trivselskommissionen (trivselskommissionen.dk)