Hop til indhold

Første fase af et opfølgningsprojekt om at teste for talblindhed blandt elever i 4. klasse er afsluttet.

Det konkluderes i projektets første fase, at en test kan understøtte afgrænsning af elever på 4. klassetrin, der viser tegn på talblindhed, estimeret til 3 procent. Herudover vurderes det, at testen også kan understøtte afgrænsning af ti procent af eleverne fra 1.-4. klassetrin, hvor der kan være mistanke om talblindhed.

Det er dog fortsat en udfordring at finde frem til de elever, der kan diagnosticeres talblinde (estimeret til 1-2 procent). Derudover mangler der fortsat viden om, hvilke indsatser der virker for at kunne tilbyde denne gruppe elever den bedste hjælp og støtte i undervisningen.

Projektet er iværksat af Børne- og Undervisningsministeriet og har haft til formål at afprøve og videreudvikle en test for talblindhed samt pædagogiske indsatser for elever, der kunne identificeres som talblinde. Rapporten er udarbejdet af Epinion og DPU ved Aarhus Universitet.

”Skolen skal være for alle børn, og alle elever i folkeskolen skal have den støtte, de har brug for, til at blive så dygtige som muligt. Derfor skal vi hjælpe børn, der har talblindhed – eller som viser tegn på talblindhed. Nu er vi kommet et skridt videre med at få udviklet en test for talblindhed, og det er jeg rigtig glad for. Men vi er ikke i mål. Nu tager vi det næste skridt, hvor vi skal undersøge, hvordan vi bedst kan støtte de elever, som kæmper med talblindhed og dermed give dem de bedst mulige forudsætninger for læring,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

På baggrund af rapportens resultater sætter Børne- og Undervisningsministeriet en fase 2 i talblindhedsprojektet i gang. Formålet er at finde frem til virkningsfulde pædagogiske indsatser for elever med tegn på talblindhed.

Rapporten fra fase 1 kan læses her og på emu.dk (pdf).

 

Om talblindhedsprojektet

Med satspuljen fra 2012 og aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013 blev det besluttet, at der skulle udvikles en test for talblindhed og vejledningsmateriale, der skal stilles gratis til rådighed for skolerne. Formålet var at sikre en målrettet og tidlig indsats for elever med talblindhed.

Børne- og Undervisningsministeriet satte i 2014 et udviklingsprojekt i gang, hvor en test til elever i 4. klasse blev udviklet. Det blev afsluttet i 2019, men ved projektets afslutning var der fortsat behov for afprøvning og videreudvikling af testen.

Det gav anledning til et opfølgningsprojekt, som startede i 2020, med det formål at afprøve, validere og forbedre testen til vurdering af talblindhed (fase 1), samt eventuelt efterfølgende – i en ny fase – afprøve og så vidt muligt måle effekten af pædagogiske indsatser til talblinde elever i større skala (fase 2). Fase 1 af projektet er afsluttet. Projektets fase 2 igangsættes i 2023 og forventes afsluttet i foråret 2025. 1