Hop til indhold

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om finansloven for 2023.

På Børne- og Undervisningsministeriets område har regeringen og aftalepartierne prioriteret en række initiativer på finansloven. Aftalen sikrer blandt andet et stort økonomisk løft af den forberedende grunduddannelse (FGU), voksen- og efteruddannelser (VEU) samt af ungdomsuddannelser i udkantsområder.

Konkret videreføres Aftale om løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023 fra oktober 2022 med 260,5 millioner kroner i 2023, 210 millioner kroner i 2024 og 190 millioner kroner årligt i 2025 og frem til et løft af FGU, VEU samt ungdomsuddannelser i udkantsområder. Med videreførelsen vil FGU-institutionerne modtage 167 millioner kroner i særtilskud i 2023.

Der er derudover afsat en reserve til FGU og VEU på 185 millioner kroner i 2024 og 165 millioner kroner årligt i 2025 og frem. Se samtlige initiativer i Aftale om løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023 fra oktober 2022.

Den grønne omstilling prioriteres ligeledes på finansloven. Der er afsat cirka 100 millioner kroner årligt i 2025 og 2026 til en reserve til grøn efteruddannelse og opkvalificering som følge af Aftale om grøn skattereform for industri mv. fra juni 2022. Initiativerne fra Aftale om etablering af overfladeforsynet erhvervsdykkeruddannelser i AMU-systemet af september 2022 videreføres også.

Med finansloven for 2023 videreføres også Aftale om 1-årig forlængelse til 2023 af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen blev indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter i 2022 og prioriterer midler til at forlænge en række markante VEU-initiativer, der ellers stod til at bortfalde med udgangen af 2022.

Med finansloven for 2023 er der sikret finansiering af en række ændringer på erhvervsuddannelserne herunder forlængelse af elektriker- og mejeristuddannelserne, tilretning af meritforløb på ambulancebehandleruddannelsen samt takstjustering af lufthavnsuddannelsen.

Endelig er der prioriteret enkelte mindre initiativer, herunder 1,3 millioner kroner årligt i perioden 2023-2025 til øget træning for Skills-landsholdet frem imod Euroskills i 2025, 1,9 millioner kroner årligt i perioden 2023-2025 til undervisningsmiljørepræsentanter, 4 millioner kroner i 2023 til en taskforce til at styrke og udbrede viden om højtbegavede børns faglige udvikling og trivsel, 2 millioner kroner i 2023 til det faglige udvalg for gastronomuddannelsen, der kan sikre et grønt fokus og desuden en øget bevilling på 0,4 millioner kroner til Aktivitetscenteret NaturBornholm i 2023.

Desuden er der afsat midler til et nyt elevoptag på Gladfondens flexuddannelse i 2023 som følge af Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026. Tilskuddet skal sikre forlængelsen af Gladfondens toårige flexuddannelse for tidligere STU-elever med et nyt optag i 2023.

”Det er en hovedmålsætning for regeringen, at flere unge skal i uddannelse eller job. Vi kan ikke leve med, at over 40.000 unge ikke har et meningsfuldt uddannelsestilbud eller arbejde at møde ind til om morgenen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med finansloven styrker FGU’en, så vi kan hjælpe flere unge godt videre fra folkeskolen. Samtidig afsætter vi et stort millionbeløb til at styrke efteruddannelsesområdet og give nye færdigheder til de dygtige faglærte, der skal bringe den ambitiøse grønne omstilling i mål,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Regeringen og aftalepartierne har desuden valgt at videreføre en række prioriteringer og aftaler. Det gælder blandt andet:

  • Lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner pr. 1. januar 2024, herunder puljerne til indfasning af minimumsnormeringer på 1.338 millioner kroner i 2023, puljen til sociale normeringer på 350 millioner kroner årligt i 2023 og frem samt opkvalificeringspuljen på 107,0 millioner kroner i 2023 og 195,9 millioner kroner årligt i 2024-2030.
  • Pulje til løft af fritidspædagogikken, hvor der er afsat 130,2 millioner kroner årligt i 2023-2025.
  • Bedre mulighed for udsat skolestart, hvor der er afsat en reserve til at dække kommunale merudgifter som følge af forslaget på 113,3 millioner kroner i 2024 og 207,8 millioner kroner årligt i 2025 og frem.
  • Sænkelse af klasseloft i 0. til 2. klasse, hvor der er afsat en reserve til at dække kommunale merudgifter som følge af forslaget på 52 millioner kroner i 2023, 70,2 millioner kroner i 2024, 115 millioner kroner i 2025, 107,8 millioner kroner i 2026 og 132,5 millioner kroner fra 2027 og frem.
  • Reserve til klimaerhvervsskoler på 100 millioner kroner årligt fra 2023-2028 og 30 millioner kroner årligt fra 2029 og frem.

Læs mere om finansloven for 2023 på Finansministeriets hjemmeside (fm.dk).