Hop til indhold

Partierne bag Finansloven for 2022 er enige om, at der ikke har været tilstrækkeligt kendskab til normeringerne på fritidstilbudsområdet. På den baggrund har Børne- og Undervisningsministeriet fået udarbejdet en undersøgelse af normeringerne i førskoletilbuddene, skolefritidsordninger (SFO), fritidshjem og klubtilbud. 

Kort om førskoletilbud

Børn, der endnu ikke er startet i børnehaveklasse, kan optages i SFO eller fritidshjem, hvis de har minimumsalderen for optagelse i børnehaveklassen. Minimumsalderen herfor er 4 år og 10 måneder. Førskoletilbud har til formål at give børnehavebørn en harmonisk og flydende overgang fra børnehave til skolen. Det er tiltænkt som værende forberedende og give børnene et liv i skolen forud for påbegyndelse i børnehaveklasse. Tilbuddene bliver hovedsageligt faciliteret af skolefritidsordningerne, hvor de i løbet af dagen også ofte indgår med de elever, der er begyndt i skole.

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, der opgør antal indskrevne børn og planlagt personale tirsdag d. 31 maj 2022.

Undersøgelsen afdækker normeringen på to konkrete tidspunkter d. 31. maj 2022. Undersøgelsen viser, at der i førskoletilbuddene om formiddagen er 7,5 barn pr. voksen. Om eftermiddagen er normeringen på tværs af førskoletilbud, SFO, fritidshjem og klubtilbud 18,1 børn pr. voksen. 

Undersøgelsen viser også, at 64 procent af personalet på tværs af tilbuddene er ansat som pædagoger eller pædagogisk assistenter. Rapporten viser desuden, at de fleste fritidstilbud er placeret sammen med en skole, og at der i høj grad er et velfungerende samarbejde med skolen om børnene. Der deles i høj grad viden om børnenes trivsel og andre forhold mellem skolen og fritidstilbuddet. For fritidstilbud med et førskoletilbud, oplever størstedelen, at de har et godt samarbejde med dagtilbud i forbindelse med overgangen til skolen. Endelig viser undersøgelsen at, ca. en tredjedel af førskoletilbuddene har personale i vagtplanen, hvis primære ansættelse er i et dagtilbud.

Sådan er undersøgelsen udarbejdet

Rapporten er udarbejdet på baggrund af et landsdækkende spørgeskemaundersøgelse udsendt til 2.464 fritidstilbud i Danmark. Udformning af spørgsmål samt indsamling af respondenter er foretaget af VIVE, mens Børne- og Undervisningsministeriet har forestået opsætning og indsamling af besvarelser. Slutteligt har VIVE bearbejdet data, samt skrevet afrapporteringen. Der er 1.127 fritidstilbud, der har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til ca. 46 procent af de adspurgte.

Spørgeskemaet tager udgangspunkt i fritidstilbuddenes vagtplaner tirsdag d. 31. maj 2022 klokken 11 og klokken 14.45. Tidspunktet klokken 11 er udelukkende besvaret, hvis der er tale om førskoletilbud. Der er valgt en uge, hvor der ikke er hellig- eller feriedage, ligesom den konkrete dato ikke er i direkte forlængelse af en weekend, samt er før 1. juni, hvor der potentielt kan være ind/udskrivninger. Endelig er tidspunktet valgt for at sikre, at normeringerne i førskoletilbud, som en række kommuner benytter sig af i månederne op til skolestart, kan afdækkes. Undersøgelsen repræsenterer et øjebliksbillede. Det er med undersøgelsen ikke muligt at fastlægge, hvorvidt normeringen på denne dato er repræsentativ for andre datoer. 

Læs undersøgelsen her (pdf)