Hop til indhold

Undersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at mange elever i folkeskolen føler sig pressede, når de skal vælge ungdomsuddannelse, og hver fjerde elev oplever ikke at få nok hjælp til at vælge ungdomsuddannelse (eva.dk).

Derfor har parterne på tværs af folkeskole- og ungdomsuddannelsesområdet givet deres anbefalinger til Børne- og Undervisningsministeren. Anbefalingerne er parternes fælles bud på, hvordan skolen kan give eleverne et stærkere fundament for at vælge ungdomsuddannelse. 

Parterne peger med deres anbefalinger på, hvor skole, kommuner, regioner, ungdomsuddannelser og det omkringliggende samfund kan samarbejde om at styrke rammerne for at forberede eleverne til at vælge ungdomsuddannelse. Det er bl.a. parternes mål, at skolen på alle klassetrin skal hjælpe eleverne med at kende de mange uddannelsesmuligheder og styrke elevernes erfaringer med forskellige uddannelser og job.

Parterne mener desuden, at undervisningen, der forbereder eleverne til at vælge ungdomsuddannelse, i højere grad end i dag, skal være en dannelses- og læreproces, der foregår som led i undervisningen gennem hele skoletiden med mere praktisk undervisning og stærkere samarbejde med virksomheder og ungdomsuddannelser. 

Dette skal samlet set give eleverne et bedre grundlag for at vælge ungdomsuddannelse og sikre, at flere unge får den hjælp og støtte til at vælge uddannelse, som de har brug for.

Parterne anbefaler at styrke rammerne for

 • at elever gennem hele deres skoleforløb får bedre erfaringer med uddannelsesmuligheder, arbejdsmarked og de valg, livet rummer
 • at skolen - ved at åbne sig mod sin omverden, og gennem praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning - bidrager til elevernes forståelse af verden uden for skolen og efter skolen
 • et styrket makkerskab mellem lærere og vejledere om at koble undervisning og vejledning, så eleverne oplever sammenhængende forløb
 • en tydelig prioritering på beslutningsniveau af systematiske og tværgående samarbejder mellem skole, kommune, ungdomsuddannelser, virksomheder og regioner

Parterne blev inviteret til at give anbefalinger som følge af den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden (pdf)” fra 2018. Den politiske målsætning med aftalen var blandt andet, at flere vælger en erhvervsuddannelse. Parterne ønsker også, at deres anbefalinger bidrager til dette.  

Deltagere i partssamarbejdet

 • Børne- og Undervisningsministeriet (formand)
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Danmarks Lærerforening
 • Skolelederforeningen
 • Børne- og Kulturchefforeningen
 • Danske Gymnasier
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Danske SOSU-skoler
 • Danske Regioner

Parternes drøftelser er løbende blevet kvalificeret af viden fra praksis og forskning gennem et fagligt panel udpeget af parterne. Panelet har været med til at nuancere udfordringsbilledet med udgangspunkt i de komplekse udfordringer, der kendetegner unges valg af ungdomsuddannelse

Deltagere i det faglige panel

 • Camilla Hutters, leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole
 • Camilla Ida Saebel, uddannelsesdirektør på NEXT
 • Jakob Thulesen Dahl, rektor på Skanderborg Gymnasium
 • Kathrine Vestergaard Hyttel, skoleleder på Tarup Skole, Odense Kommune
 • Lise Tingleff Nielsen, områdechef i Danmarks Evalueringsinstitut
 • Louise Hald, lærer på Christianshavns Skole, Københavns Kommune
 • Mai-Britt Dorte Marie Buur, tidl. koordinator i Kalundborg Kommune
 • Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning (CeFU)
 • Rie Thomsen, professor MSO på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.