Hop til indhold

Danmark får fire nye erhvervsdykkeruddannelser, der blandt andet skal bidrage til den grønne omstilling. Det har regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgået en aftale om.

Danske leverandører af dykkerarbejde har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og det er blandt andet en udfordring i forhold til den grønne omstilling. For at imødekomme behovet er aftalepartierne blevet enige om at etablere fire nye dykkeruddannelser i AMU-systemet.

  • Overfladeforsynet, 30 meter
  • Overfladeforsynet, 50 meter
  • Blandingsgas, 80 meter
  • Dykkerleder

Traditionelt har Forsvaret stået for uddannelsen af erhvervsdykkere i Danmark, men Forsvaret og erhvervets krav og behov har bevæget sig i to forskellige retninger. Derfor oplever danske leverandører af dykkerarbejde, at det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft. 

Rekrutteringen af erhvervsdykkere til branchen sker i dag primært blandt de faglærte. Hvis dykning skal fastholdes som en profession i Danmark, er det nødvendigt at etablere offentligt støttet efteruddannelse målrettet personer med håndværksmæssig baggrund. 

”Det er vigtigt for mig, at vi politikere bakker op, når branchen tager initiativ til en løsning, hvor vi kan få uddannet tilstrækkeligt med erhvervsdykkere. Arbejdsmarkedsuddannelserne er den rigtige placering af de her uddannelser, for på den måde støtter vi opkvalificering af dygtige faglærte, så de kan løse nye typer af håndværksopgaver under havets overflade til gavn for os alle sammen,” siger Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Venstre har længe kæmpet for en ny erhvervsdykkeruddannelse, fordi den grønne omstilling og erhvervet i Danmark har hårdt brug for erhvervsdykkere. Erhvervsdykkerne er dem som skal i vandet når havvindmøller skal op at stå og fremtidens energiøer skal etableres og kablerne trækkes til land. Uden dem får vi svært ved at komme i mål med den grønne omstilling. Med fire nye erhvervsdykkeruddannelser, som branchen anbefaler placeret på fiskeriskolen i Thyborøn vil vi forhåbentligt hurtigt kunne afhjælpe behovet for flere erhvervsdykkere, der også har en erhvervsfaglig uddannelse. Venstre ser frem til at den nye erhvervsdykkeruddannelse bliver etableret, så Danmark bliver bedre rustet til at nå i mål med den grønne omstilling og vi samtidig sikrer et Danmark i bedre uddannelsesbalance,” siger Ellen Trane Nørby, Venstre.

”Jeg er glad for, at vi med aftalen både er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling og gode efteruddannelsesmuligheder til faglærte, hvis branche ændrer sig på grund af omstillingen,” siger Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti.

“I Radikale Venstre er vi rigtig glade for, at vi nu får etableret flere erhvervsdykkeruddannelser. Erhvervsdykkere er en vigtig del af den grønne omstilling. Derfor er det godt, at vi nu får sikret, at virksomhederne får adgang til den nødvendige arbejdskraft, så vi kan komme i mål med den grønne omstilling,” siger Anne Sophie Callesen, Radikale Venstre.

”AMU systemet spiller en vigtig rolle, når vi skal sikre, at vores efteruddannelser ikke bare kan følge med, men også være drivende i den grønne omstilling. Jeg er glad for, at vi med aftalen her kan etablere fire nye erhvervsdykkeruddannelser,” siger Jakob Sølvhøj, Enhedslisten.

”Dykkere løser allerede i dag vigtige opgaver som eksempelvis at sikre vores broer og vores havvindmøller. Opgaven med særligt havvindmøller vil kun blive større i takt med den grønne omstilling. Med aftalen i dag ruster vi os derfor mod fremtidens stigende behov for erhvervsdykker,” siger Gitte Willumsen, Det Konservative Folkeparti.

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance støtter også aftalen.

Det forventes, at aftalen træder i kraft fra januar 2023. 

Læs aftalen om etablering af overfladeforsynet erhvervsdykkeruddannelser i AMU-systemet (pdf).