Hop til indhold

Langt de fleste børn trives godt i skolen. Det viser den årlige trivselsmåling for skoleåret 2021/2022, som netop er blevet offentliggjort.

Elevernes generelle trivsel i folkeskolen ligger på et stabilt højt niveau på 3,7 ud af 5. Det er samme niveau som tidligere år. 

”Jeg rigtig glad for, at langt de fleste børn har det godt med at gå i skole. Det viser, at lærerne og klassekammeraterne skaber gode og trygge fællesskaber, og at folkeskolen er bedre, end det billede der nogle gange tegnes. Men vi ved også, at der er børn og unge, som ikke har en god skolegang, så tallene må ikke læses som om, at vi bare kan læne os tilbage. Derfor er det vigtigt for regeringen, at der er kommet bedre mulighed for tolærerordninger, og at der er blevet tilført langt flere penge til skolerne,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Trods den stabilt høje trivsel ses en svagt faldende tendens i nogle elevgrupper, blandt andet piger i 7. klasse. Børne- og Undervisningsministeriet undersøger i øjeblikket, om lav elevtrivsel kan måles på anden vis med henblik på at imødegå denne udvikling bedre.

Du kan selv dykke ned i tallene i trivselsmålingen på uddannelsesstatistik.dk