Hop til indhold

Med finansloven for 2022 blev der afsat i alt 44,8 millioner kroner i 2022 og 123,4 millioner kroner årligt i perioden 2023-2025 til et løft af fritidspædagogikken i områder med en høj andel af sårbare og udsatte børn.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet er enige om en hurtig og ubureaukratisk udmøntningsmodel. Puljen udmøntes til kommunerne via en direkte statslig tildeling uden forudgående ansøgning. Midlerne for perioden 2022-2025 udmøntes i én tildelingsrunde i 2022.

Puljen udmøntes i to dele: én til SFO'er og fritidshjem og én til klubtilbud og SFO’er for børn og unge på ti år eller ældre. Kommunen kan disponere midlerne inden for hver af de to dele af puljen. Midlerne må ikke anvendes på tværs af de to dele. Det vil sige, at midler til SFO'er og/eller fritidshjem ikke må omfordeles til anvendelse i klubtilbud og/eller SFO-tilbud for børn og unge i aldersgruppen ti år og derover og omvendt.

Faktaboks

  • Midlerne udmøntes til SFO’er og fritidshjem i kommuner med minimum 33 procent sårbare eller udsatte børn indskrevet på kommunens skoler, målt på, om forældrene er berettigede til minimum 80 procent fripladstilskud. Med udmøntningsmodellen modtager 41 kommuner cirka 27.900 kroner per udsat barn per år i perioden 2023-2025. I 2022 modtager kommunerne cirka 10.100 kroner per udsat barn. 
  • Klubtilbud og SFO’er for børn og unge på ti år eller ældre modtager et tilskud, hvis kommunen har minimum 15,6 procent sårbare eller udsatte børn, ligeledes målt på hvorvidt forældrene er berettigede til minimum 80 procent fripladstilskud. Med udmøntningsmodellen modtager 31 kommuner cirka 1.130 kroner per udsat barn per år i perioden 2023-2025. I 2022 modtager kommunerne cirka 410 kroner per udsat barn. 

Tilskudsbeløbene er med forbehold for, at alle kommuner ønsker tilskuddet. Tilskud, som en kommune frasiger sig, fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et statsligt tilskud fra puljen.

Midlerne skal anvendes til løn- og pensionsudgifter og vil derfor gøre det muligt for kommunerne at ansætte mere personale. Ansættelse af personale kan både omfatte særlige ressourcepædagoger, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

”Med den her pulje sætter vi målrettet ind med et løft af fritidspædagogikken i de områder, hvor behovet er størst. Jeg er glad for, at vi har været enige om at uddele midlerne så ubureaukratisk som muligt, så pengene kan gå direkte til mere pædagogisk personale i fritidstilbuddene”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Børns fritid er vigtig. Men fritiden har været underprioriteret i alt for lang tid, hvor der udelukkende har været fokus på læring. Med denne aftale rykker vi et skridt nærmere en fritid, hvor der er flere voksne til dem, der har et særligt behov. Med pædagogfaglige kompetencer kan børnene få hjælp i deres relationer og i at have en aktiv fritid. På den måde kan vi forebygge mistrivsel og hjælpe de sårbare børn, der har brug for ekstra støtte”, siger Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti.

”Jeg er simpelthen så glad for, at det lykkedes os at gøre 2022 til fritidspædagogikkens år med først at få penge til flere pædagoger i SFO, fritidshjem og klub og senere at lave Sammen om Fritiden. Det er første skridt til at genfortrylle vores fantastiske fritidspædagogik. Herfra drømmer jeg om, at alle børn skal have fede fritidstilbud med bålhytter, kaniner, musik og frem for alt dygtige og nærværende pædagoger, som har øje for dem, siger Lotte Rod, Radikale Venstre

”En helt ny undersøgelse fra VIVE viser, at der er mere end 16 børn per voksen i landets skolefritidsordninger. Det er helt urimeligt over for både børn og personale og vidner efter Enhedslistens opfattelse om, at der også er behov for minimumsnormeringer i SFO. Det er der endnu ikke politisk flertal for, men jeg glæder mig over, at det er lykkedes at få afsat mere end 400 millioner kroner over de næste år til at løfte normeringerne i SFO’er med en høj andel af udsatte børn. Det er et godt afsæt for det videre arbejde for et generelt løft af SFO-normeringerne,” siger Jakob Sølvhøj, Enhedslisten.

”Det er en bunden opgave at sikre bedre og gode rammer for vores børn. Derfor er Alternativet også glade for at være med i en aftale som sikrer flere midler til ansættelse af flere pædagoger”, siger Torsten Gejl, Alternativet.

Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at kommunerne modtager midlerne i efteråret 2022.

Se den foreløbige fordeling af tilskud blandt kommuner (pdf)