Hop til indhold

Alle unge og voksne skal have de bedst mulige forudsætninger for at komme videre i uddannelse og beskæftigelse. Det er ambitionen med en ny aftale, som regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet er blevet enige om. 

Med aftalen sikres et stort økonomisk løft af forberedende grunduddannelse (FGU), voksen- og efteruddannelser (VEU) samt ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023. Uddannelsesinstitutionerne er økonomisk udfordrede grundet faldende aktivitet de seneste år. Det økonomiske løft skal holde hånden under institutionerne i en svær tid. Aftalen indeholder også en akutpakke til FGU i 2022.  

Konkret afsættes der 20,2 millioner kroner i 2022 til FGU, der kommer oven i de særtilskud på 105,4 millioner kroner, som FGU-institutionerne allerede har modtaget i 2022. Der afsættes derudover 215 millioner kroner i 2023 og 210 millioner kroner i 2024 samt 190 millioner kroner årligt fra 2025 og frem til FGU og VEU. Samtidig afsættes 45,5 millioner kroner til et løft af tilskud til ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023.

Aftalepartierne forpligter sig samtidig til, at de i 2023 vil drøfte behovet for strukturelle og indholdsmæssige ændringer af FGU med henblik på at udmønte midlerne afsat til FGU i 2024 og frem.

”De uddannelser, vi hjælper med den her aftale, er på hver sin måde fuldstændig afgørende for unge og voksne, som har brug for en anden vej for at komme i uddannelse eller job. Derfor er jeg godt tilfreds med den her håndsrækning, som giver institutionerne et stort økonomisk løft. Jeg er samtidig meget glad for, at vi holder hånden under ungdomsuddannelserne i udkantsområder. De er både afgørende for de unge, som bor i yderområderne, og så er de lokalsamfundenes bankende hjerte,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokratiet.

”Nu kommer der et permanent og stort løft af økonomien til FGU-uddannelsen, og det er vigtigt for de unge, som ikke går den snorlige vej igennem uddannelsessystemet. De har brug for et andet tilbud med ordentlig tid til støtte, værksteds-baseret undervisning og til at være ung sammen med nogle voksne, der vil dem. Det er ærgerligt og træls, at de blå partier ikke ville være med til det, for FGU’erne har brug for bred støtte og stabilitet som nyt uddannelsestilbud. Samtidig får vi hjulpet VUC og AMU, som lider efter års besparelser. Og endelig får TAMU et løft så de kan udbrede deres vigtige arbejde,” siger Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti.

”Jeg er glad for, at det langt om længe er lykkedes at lande en aftale, som holder hånden under uddannelse til de unge, som har allermest brug for det. Det har været altafgørende for Radikale Venstre, at eleverne på FGU får bedre rammer for trivsel og læring. For mig har det også været utroligt vigtigt at få regeringens forslag om taxameterbesparelser på gymnasierne ud og nye penge ind i aftalen,” siger Anne Sophie Callesen, Radikale Venstre.

”Med aftalen er det lykkedes at få aftalt et markant løft af FGU-skolernes økonomi fra 2023. Det glæder jeg mig over, selvom vi i Enhedslisten også havde ønsket et akut beløb til FGU sektoren her og nu. Det er samtidig godt, at vi med aftalen kan tilføre ekstra midler til en række mindre gymnasier og erhvervsskoler og til AMU, VUC og TAMU, og også her vil jeg understrege, at der efter Enhedslistens opfattelse er brug for hurtigt at tilføre yderligere midler til de økonomiske betrængte uddannelser,” siger Jakob Sølvhøj, Enhedslisten.

”Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at unge, der har det svært, får mulighed for at uddanne sig eller kvalificere sig til at arbejde. Samtidig holder vi med aftalen hånden under en lang række uddannelsesinstitutioner, der ligger uden for de store byer, og som har haft økonomiske udfordringer,” siger Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti.

”Uddannelse er noget af det vigtigste, vi som samfund kan investere i. Derfor er Alternativet også glad for, at være med til at løfte forberedende grunduddannelser,” siger Torsten Gejl, Alternativet.

Initiativer i aftalen

  1. Der afsættes 20,2 millioner kroner til et særtilskud til FGU-institutioner i 2022. Hver institution modtager cirka 748.000 kroner i tilskud.
  2. Der afsættes 167 millioner kroner til et særtilskud til FGU-institutionerne i 2023.
  3. Der afsættes 3 millioner kroner i 2023 til en 1-årig forlængelse af forsøgsordningen for FGU-elever på højskoleophold.
  4. Aftalepartierne forpligter sig til i 2023 at drøfte behovet for strukturelle og indholdsmæssige ændringer af FGU med henblik på at udmønte midlerne afsat til FGU i 2024 og frem.
  5. Der afsættes 10 millioner kroner til at forhøje puljen til voksenuddannelsescentre (VUC) med økonomisk udfordrede afdelinger i 2023.
  6. Der afsættes 10 millioner kroner til et særtilskud til offentlige udbydere af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), hvor AMU udgør den primære uddannelsesaktivitet.
  7. Der afsættes 25 millioner kroner årligt fra 2023 og frem til en bredere geografisk dækning af TAMU-tilbud.
  8. Det afsættes 15,5 millioner kroner til at videreføre den midlertidige forhøjelse af udkantstilskuddet til almene gymnasier i 2023.
  9. Der afsættes 30 millioner kroner til at videreføre og forhøje den midlertidige pulje til særtilskud til små erhvervsskoler i 2023, svarende til en tredobling af puljen fra 2022 til 2023.
  10. Aftalepartierne er enige om at genbesøge behovet for en varig løsning for ungdomsuddannelser i udkantsområder i forbindelse med forhandlinger om justering af taxameter- og tilskudssystemet på ungdomsuddannelser.

Hvem er målgruppen for FGU?

Forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at komme videre. Fælles for eleverne er, at de har brug for en anden vej for at komme i uddannelse eller job.

Hvem er målgruppen for TAMU?

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) er en særligt tilrettelagt uddannelse, som foregår under arbejdspladslignende vilkår. TAMU henvender sig til unge mellem 18-30 år med en svag skolebaggrund, som har svært ved at få en erhvervsrettet uddannelse eller et job.